Det finns en massa olika rankningar av vilka programmeringsspråk som är mest populära, som till exempel Tiobes. I de flesta sådana brukar språk som C, Java, Javascript och Python hamna högt. Det beror naturligtvis på att många företag har valt dessa språk, skriver IDG News.

Men vilka språk använder utvecklare när de inte är på jobbet?

Haskell, visar det sig. Det är den populära sajten Stack Overflow som har analyserat när frågor om olika språk och teknikplattformar ställs. Stack Overflow är ett populärt forum för att få hjälp. Det visar sig ofta när man googlar efter svar på problem och får länkar till den sajten i resultatet.

Läs också: Skaparen av C++ planerar stora förändringar av språket

Stack Overflow har tittat på sammanlagt 10 451 274 frågor som ställts under arbetsveckan och 2 132 073 som ställts under helgen. Resultatet redovisas för ämnen som det ställts minst 20 000 frågor för. Ett ämne kan i det här fallet vara till exempel ”Java”. Sedan har man jämfört vilka språk som jämförelsevis är mer populära under helgen, än under arbetsveckan.

Tanken är man ska se vilka språk som används mest på fritiden. Det borde gå att dra den slutsatsen, även om man inte undersöker kontorstid i jämförelse med kvällstid under vardagar.

Det visar sig att Haskell är det språk som det är störst skillnad för i andelen av frågorna, till fördel för helger. Som jämförelse kan nämnas att nästan alla frågor om Sharepoint ställs under arbetsveckan. Under helger står Haskell för 0,365 procent av alla frågor, medan andelen under arbetsveckorna bara är 0,21 procent. Helgandelen är alltså 73,8 procent större.

Haskell är ett funktionellt språk, vars största fördel brukar anses vara att man inte behöver skriva så mycket kod med det.

Läs också: Därför är Windows universal-appar en enorm huvudvärk för Microsoft

Andra språk som är mer populära under helgerna än under arbetsveckorna är assembler, OpenGL, C och Python. Vad gäller antalet frågor totalt kan man konstatera att språken Javascript, Java, PHP och C# dominerar, med Python, C++ och sql hack i häl.

Att just Haskell är det språk som har en tydligast helgprofil beror antagligen på att många är nyfikna på funktionell programmering och tar sig tid att labba under helgerna. Varför utmärker sig just Haskell och inte till exempel Clojure, F# eller Scala?

Vi låter det vara osagt om det beror på att Haskell är extra elegant eller om det ligger något i ryktet om att Haskell är notoriskt svårt att lära sig, och att det därför ställs mycket frågor om det.