Hur ofta har man inte hört att det största problemet inom ett visst teknikområde är bristen på standarder? Speciellt när det gäller mjukvara.

Avsaknad av funktionalitet och brister i kompatibilitet mellan olika leverantörers produkter anges som orsaker till att marknaden för en viss produkttyp inte når kritisk massa och att kunderna inte får ut den fulla potentialen av produkterna.

Och så kan det förstås vara.

Pendeln svänger rätt friskt vad gäller standardefterlevnad. Inom it-branschen är databaser ett tydligt exempel på det. Fram tills för tio år sedan gick det knappt att sälja en databas som inte följde relationsmodellen. Sedan föll det mesta av strålkastarljuset på de alternativa nosql-databaserna. Nu har situationen normaliserats, det verkar finnas plats för flera olika typer av databaser.

Läs också: Nu tar devops-bottarna över it-driften

Just nosql-databaserna är ett exempel på att det ibland är bra att inte följa standarder. Anledningen är att man vill premiera innovation. Det går inte att uppfinna nya lösningar om man alltid ska hålla sig inom ramarna för de existerande tongivande alternativen.

De här sakerna är uppenbara för basprodukter som används av de flesta typer av företag och användare. Inom it-branschen är operativsystem och databaser bra exempel på det. Men hur är det med mer nischbetonade produkter? Ska man följa standarder eller ska man skapa egna, nya lösningar?

Här kommer svenska Propellerhead Software in i bilden. Företaget som grundades 1994 har sedan 2000 med framgång utvecklat och sålt det digitala inspelningsprogrammet Reason. Som verksamt inom musikbranschen har man haft flera teknikstandarder att förhålla sig till.

Den standard som har varit viktigast sett till utvecklingen av digitala inspelningsprogram är kanske VST (Virtual Studio Technology) som skapades av konkurrenten Steinberg 1996. Med VST kan man koppla virtuella syntar och ljudeffekter, så kallade pluggar, till inspelningsprogram. Det är en oerhört central funktion och i och med att det är en standard kan man använda sina pluggar med olika leverantörers program.

Dessutom blir utbudet av pluggar större, och kan man anta bättre, tack vare VST. Det fungerar åt båda hållen: Ett visst inspelningsprogram får tillgång till fler pluggar och en viss plugg fungerar med fler inspelningsprogram.

– Vi har aldrig haft VST-stöd. Det har funkat superbra, säger Magnus Berger, utvecklingschef på Propellerhead Software.

Hur har man tänkt?

– Vi vill ha en lösning som passar bra med Reason och som är så tillförlitlig som möjligt. Och vi vill underlätta för utvecklare, förklarar Magnus Berger.

Läs också: Är projektens storhetstid förbi? Nu läggs it-utvecklingen i daglig verksamhet

När han säger ”passar in” är det långt ifrån bara tekniska aspekter som han tänker på. Reason utmärker sig för ett användargränssnitt som bygger på en tydlig metafor av den verkliga världen. När man ska ändra ordningen för hur pluggar kopplas in så kopplar man om sladdar som visas på bildskärmen i bilder av till exempel effektenheter.

Vad gäller att underlätta för utvecklare så märks till exempel jobbet med att testa mjukvarorna. Med VST måste man testa både för flera plattformar och i olika inspelningsprogram eftersom standarden i sig lämnar en del till tolkning för den som implementerar. För Reason testar man med Reason.

En annan utmaning som Propellerhead försöker anta med företagets standard Rack Extension är att ordna framåtkompatibilitet. En pluggtillverkare ska aldrig behöva uppdatera sin produkt när det kommer nya versioner av Reason eller operativsystem. Magnus Berger säger också att stora delar av det arbete som behövs för att skriva en gammaldags plugin är bortplockat, så att tillverkaren kan fokusera på sin kärnverksamhet, nämligen att producera intressanta ljud.

För att inte få en konkurrensnackdel har Propellerhead jobbat hårt med att bygga egna pluggar som levereras med Reason. Men det finns också ett stort tredjepartsutbud, via en ”app store” som drivs i Propellerheads regi. Det finns cirka 500 betalpluggar och dessutom sådana som är gratis. Och det finns pluggar som fungerar med både Reason och VST.

Det är naturligtvis en smaksak vilka pluggar en viss musiker föredrar. Men en snabb sökning på Google ger resultat som det här: ”Reason har verkligen svinbra reverb så jag föredrar faktiskt det”. Det är bara en röst, men av den kan man dra slutsatsen att det inte finns något inbyggt skäl till att pluggar för Reason skulle vara sämre än VST-pluggar.

Så långt de specifika skälen till att skapa en egen lösning för pluggar. Men Propellerhead försöka gå sin egen väg till synes av princip även inom andra områden.

– Vi försöker utgå från användarnas behov och från problem som behöver lösas. Vi är nog ganska bra på att inte följa befintliga standarder per automatik, utan utvärdera de lösningar som finns tillgängliga för att sedan ofta gå vår egen väg, säger Magnus Berger.

Han berättar vidare att den inställningen resulterat i att man många gånger har skapat nya standarden inom olika områden.

Läs också: 9 sätt att sabba projekt med internpolitiskt käbbel

Har man byggt för mycket egna lösningar ibland?

– Så är det absolut. Ibland konstaterar man att en lösning blev jättecool, men att man hade kunnat göra den på ett traditionellt sätt. Men det blir roligare att gå till jobbet när man försöker hitta egna lösningar på problem.

Musikbranschen kan tyckas speciell, men resonemangen kring Propellerhead kan definitivt överföras till mer traditionella it-lösningar. Och med facit i hand kan man konstatera att företag som ofta gått sin egen väg, som Apple och Google, också har lyckats bra.

Om de här resonemangen är giltiga för it-lösningar för ett medelstort svenskt företag som inte är verksamt i it-branschen är förstås en svår fråga att besvara. Det man kan konstatera är att det blir begränsande att alltid välja standardlösningar med automatik.