När undersökningsföretaget Evans Data frågar 500 molnutvecklare hur de jobbar visar det sig att en förkrossande majoritet har anammat mikrotjänster. 43,9 procent jobbat med den typen av skarpa lösningar, 37,1 procent experimenterar på arkitekturnivå och 10,9 planerar att komma i gång inom de närmaste tolv månaderna. Det blir 91,9 procent totalt. Undersökningen heter Cloud Development Survey 2016.

Mikrotjänster är ett tankesätt för att dela in applikationer i mindre delar, men även för att bygga applikationer av mikrotjänster som körs på olika håll, på olika tekniska plattformar. Mikrotjänster kommunicerar med varandra, typiskt via internet. En tanke med dem är att de inte ska behöva vara bundna av att använda specifika protokoll.

Läs också: Windows Server hårdbantas – vi tittar närmare på Nano Server

Det går även att återanvända mikrotjänster i olika lösningar. Mikrotjänster kan ses som en efterföljare till tjänsteorienterade arkitekturer (service-oriented architectures, SOA).

Det är lätt att se varför mikrotjänster lockar molnutvecklare. Det är helt enkelt två modeller som passar bra ihop. Bland saker som tilltalar molnutvecklare märks att det går att bygga mer flexibla applikationer med mikrotjänster och att det går snabbare att modifiera applikationerna.

Ytterligare aspekter är att mikrotjänster passar bra ihop med populära företeelser som devops och containrar. Vad gäller devops kan man ofta modifiera mikrotjänster utan att installera om hela applikationer. Det är naturligtvis även en fördel för renodlad driftspersonal, men det blir ännu tydligare för dem som ägnar sig åt både drift och utveckling.

Det finns förstås inget allmängiltigt svar på frågan om hur många mikrotjänster man ska köra på en container, men att köra en mikrotjänst i varje container är definitivt en tänkbar strategi i vissa situationer.

Läs också: Nytt ramverk får ordning på serverlösa applikationer

När Evans Data frågar vilket det största hindret mot att använda mikrotjänster är svarar 30 procent att det är att bryta isär existerande tjänster till mikrotjänster. 17,4 anger svårigheter med att distribuera tjänster och 15,7 procent att man måste lastbalansera lösningar över flera olika tekniska miljöer.

Bland andra rön i Evans Datas undersökning märks att databastjänster ses som den viktigaste typen av molntjänster av utvecklare. Hela 57,8 procent ser dem som mycket viktiga. 55,4 procent tycker att tjänster för att distribuera, administrera och övervaka är mycket viktiga och 50,7 procent tycker att analystjänster är det.