Nya version 7.6.0 av den Javasacriptbaserade serverplattformen Node.js är en så kallad experimentversion. Organisationen Node.js Foundation som står bakom Node.js avråder från att använda den i produktion, för att i stället vänta till i april då version 8 ska komma.

Men de som vill använda Node.js för nya typer av lösningar har all anledning att titta närmare på version 7.6.0. Det är framför allt hanteringen av asynkrona operationer som är intressant. Sådana har funnits tidigare i experimentversioner, men har förbättrats ytterligare tack vara en ny version av den underliggande Javascriptmotorn (Googles V8 5.5).

Läs också: I mars smäller det – nya Visual Studio avtäcks

En anledning att bygga asynkrona lösningar är att komma ifrån prestandaproblem som beror på att Node.js i grund och botten gör en sak i taget. Med asynkron hantering går det bättre att dela på resurserna för flera processer som väntar på svar på operationer. Exempel på när asynkron hantering kommer till nytta är fil- och nätverkshantering.

Det har även kommit nya versioner i andra ”stigar” på Node.js-kartan, nämligen 6.10 och 4.8, som är avsedda för skarp drift. I 6.10 märks api:er för att kontrollera minnesanvändning och i 4.8 ny hantering av kryptering. Även nyheter som funnits ett tag i 7.x-spåret har hittat till de här versionerna.