Google spär på lanseringsvågen på den stora konferensen Google Cloud Next som pågår i San Francisco just nu. Man meddelar att språken C#, Javascript (Node.js) och Ruby nu kan användas på plattformstjänsten App Engine. Sedan tidigare finns det stöd för Java 8, Go, PHP 5-7, samt Python 2 och 3.

Av nykomlingarna är både C# och Node.js högintressanta. C# för att det sedan länge är Microsofts toppspråk och Node.js för att Javascript ständigt ökar i popularitet. Dessutom går det även att använda andra språk, om man tillhandahåller run time-miljöerna själv.

Google hänger även på trenden med serverlösa applikationer, genom att uppgradera tjänsten Cloud Functions från alfa- till betastatus. Tanken är naturligtvis att utmana Amazons Lambda och Microsofts Azure Functions.

Läs också: Google visar vägen - investerar 30 miljarder dollar i molnet
 

Google trycker speciellt på möjligheten att bygga händelsedrivna applikationer på Cloud Functions. Det kan göras med händelseinformation via http och även med andra notifieringslösningar. Som Google beskriver det kan man bygga ”händelsedrivna mikrotjänster”.

Dessutom släpps kopplingar mellan Cloud Functions och tjänsten Firebase för mobilutveckling. Firebase bjuder bland annat på en databas, förutom autentisering, analysfunktioner och lagring. Den är avsedd för att bygga serverdelarna till mobilapplikationer.