Företag som har belastningstoppar för it-lösningar som en del av sin vardag tittar allt oftare på infrastrukturtjänster i molnet, i stället för att hantera egna servrar. Det blir enklare att ”spinna i gång” nya virtuella servrar på till exempel Amazons molnplattform, än att köpa, installera och konfigurera egna servrar. Det handlar om sekunder i stället för veckor eller månader.

Det här går att göra på olika sätt. Antingen flyttar man rubb och stubb till molnet eller så får kapacitet på en molnplattform bli ett komplement eller användas som avlastning. Man kanske flyttar driften av applikation A till molnplattformen även om det är applikation B som behöver mer resurser. Den interna kapaciteten som frigörs blir tillgänglig för applikation B.

Hur man än gör visar det sig att skalbarhet i molnet inte är så enkelt som det verkar vid en första anblick. Naturligtvis finns det knepiga problem att lösa, som de här:

Om man låter molntjänsterna själva lassa på med mer kapacitet blir det svårt att förutsäga driftskostnader. Om det dessutom finns olika typer av kostnadssteg, i stället för en linjär kostnadsökning, blir det ännu svårare.

Läs också: Som årsringar i ett träd – så har företagens it-miljö växt under åren

Det tar trots allt lite tid att få i gång nya resurser. Så de användare som först drabbas av att it-miljön belastas riskerar fortsatt dåliga svarstider, även om resursanvändningen skalas upp.

För företag som har hybridmiljöer (blandningar av egna servrar, hosting, privata moln, publika moln) blir det svårt att skala upp resurserna på ett bra sätt.

De här sakerna har Elastisys i Umeå som grundades 2011 tagit fasta på. På en plattform som heter Elastisys Cloud Automation Platform finns funktioner för att hantera skalning upp och ner för olika typer av it-miljöer. Och Elastisys plattform kan naturligtvis köras i molnet.

– Det här är ett proaktivt sätt att hantera skalbarhet, genom prediktiva algoritmer, förklarar Simon Kollberg, utvecklare på Elastisys.

Med det menar han att det inte bara handlar om att övervaka olika parametrar, som svarstider, och sedan starta nya virtuella servrar när de överstiger vissa definierade tröskelvärden. I stället förutser man resursbehovet och kan fortlöpande ge en god användarupplevelse. Dessutom går det att sätta gränsvärden för kostnader, samt även för största och minsta tillåtna resursanvändning.

Det går även att använda sig av traditionell, strikt regelstyrd resursstyrning. Lägg till det att det går att kombinera olika algoritmer, regler och restriktioner för kostnader, samt inte minst att hantera flera regioner i en molnplattform och flera molnleverantörer.

– När stora regioner i Europa hade driftsproblem nyligen på grund av ddos-attacker märkte varken vi eller våra kunder av det. Det var först när vi tittade på fakturor i efterhand som vi såg att plattformen automatiskt hade flyttat driften från Amazons Irlandbaserade region till Frankfurt, berättar Robert Winter, vd på Elastisys.

Just möjligheten att hantera diversifierade resursbehov är en viktig faktor. Som exempel kan man nämna att ett företag kan ha både regelbundna, återkommande belastningstoppar (till exempel kunder hos en bank som betalar räkningar i slutet av månaden) och oregelbundna (samma bank som hanterar teckning av aktier i ett populärt företag).

Att hantera skalning är bara en del av Elastisys plattform, värt att nämna är även driftsövervakning, ”hälsokontroller” av it-miljön, automatisering av användning av resurser på molnplattformar, att avsluta användning av molnresurser som inte är aktiva och att organisera molnresurser i pooler. Lägg till det att hanteringen kan sträcka sig över flera olika molnplattformar, som Amazons och Microsofts, till exempel för att definiera pooler.

Men just skalningsfunktionen är extra aktuell i dagarna, eftersom Elastisys gjort den tillgänglig som en app, en så kallad charm, på Juju som är en plattform för att hantera Ubuntubaserade molnresurser.

Läs också: Genombrott för https på webben – därför ska du säkra din sajt

Det råder ingen tvekan om att det är spännande tekniska lösningar som Elastisys erbjuder. Men hur ska ett litet företag i Umeå, fyra anställda och sammanlagt sju inblandade personer, kunna hävda sig på den här globala jättemarknaden?

– Vi har fått in riskkapital och vi försöker nå kunderna på flera olika sätt, genom partner, konsultföretag, systemintegratörer och genom att sälja direkt själva, förklarar Robert Winter.

Prismodellen för Elastisys plattform är att man betalar per månad för medeltalet virtuella servrar som hanteras. Elastisys kontrollerar antalet virtuella servrar som en kund hanterar varje timme och beräknar sedan ett medelvärde. Priset per virtuell server och månad baseras på storleken på servrarna som hanteras och börjar på nio dollar, cirka 80 kronor.

Bland de kunder man har nu märks till exempel e-handelsföretag, vilket är logiskt med tanke på belastningstoppar, samt även Clarobet som erbjuder tjänster baserade på andra bettingföretags tjänster.

En gissning om framtiden är att Elastisys blir en uppköpskandidat om man lyckas få mycket uppmärksamhet för sin plattform.