Containerteknik, framför allt Docker, blir allt mer populär för utveckling, distribution och drift av applikationer och det har främst varit utvecklare som drivit på. Numera hänger även leverantörer av tyngre lösningar som virtualisering på containertåget, antingen med containerlösningar som står på egna ben eller med lösningar som omfattar både containrar och mer traditionell virtualisering.

Men utvecklare har fortfarande containerteknik i fokus. Bland skälen märks att Docker är enkelt att installera och använda, men det finns fler skäl. Här listar CIO.com, en systersajt till IDG.se, fem sådana skäl:

1. Mikrotjänster

Trenden i dag är att överge monolitiska jätteapplikationer och i stället basera applikationer på mikrotjänster (microservices). Det lämpar sig ofta att köra mikrotjänster i containrar.

Men containrar och mikrotjänster ska inte ses som synonymer, det är inte alls säkert att det finns ett-till-ett-förhållanden. Utvecklare gillar containrar för att de är smidiga för att bygga mikrotjänster och det blir enkelt att implementera arkitekturer baserade på mikrotjänster med containrar. Vad kom först, hönan eller ägget?

Läs också: Google släpper containerbyggare – inte bara för Docker

2. Devops

Ett skäl till att gilla mikrotjänster, och därmed även containerteknik, är devopstrenden. Den innebär i korthet att samma grupp personer, ofta utvecklare, sköter om både utveckling och drift av applikationer.

Applikationer som byggs av små mikrotjänster som utför avgränsade uppgifter och kommunicerar med api:er gör satsningar på devops enklare. Och det blir enklare att distribuera, ”deploya”, sådana applikationer med containrar. En container fungerar i olika miljöer, från en utvecklares bärbara dator tidigt i ett projekt, till en fullskalig molnplattform under drift.

3. Lathet

Larry Wall som skapade språket Perl kallade lathet för en av de tre dygderna som utmärker en bra programmerare. De andra två är otålighet och hybris.

Lathet innebär i det här sammanhanget att använda arbetsbesparande verktyg i högsta möjliga utsträckning och containrar är ett sådant verktyg. I stället för att skicka i väg kod för tester och stöta på problem med en testmiljö som skiljer sig från utvecklingsmiljön så gör containrar att man inte behöver ha separata miljöer för utveckling och test.

Continerplattformar som Docker erbjuder också verktyg för automatisering, så att utvecklare slipper tråkiga och tidskrävande rutinuppgifter.

Läs också: Containrar ger oberoende – men riskerar att bli en fotnot i historien

4. Öppen källkod

Att Docker är öppen källkod och att det finns en stor community med utvecklare som bidrar med kod till plattformen har bidragit till dess popularitet. Möjligheten att kunna bidra ses som positiv. Dessutom vill man undvika inlåsning, vilket är enklare med öppna plattformar. Ett exempel är att man inte behöver använda Dockers egna tilläggsprodukt Swarm, utan kan välja Googles Kubernetes, eller till och med bygga ett eget alternativ.

Öppna produkter upplevs också som enklare att felsöka och att anpassa till specifika behov.

5. Karriärmöjligheter

Att kunna nya lösningar som containerteknik och nya produkter som Docker är generellt bra för utvecklares karriärer. Det slår högre än 50 års erfarenhet av Cobol, även om inte det heller är att förakta.