Det är många som tycker att containerteknik ger smidiga lösningar för att bygga, leverera och köra applikationer. Men det är inte alltid så lätt att anpassa äldre applikationer till containerteknik.

Det här tar Docker, leverantören bakom den mest populära containerplattformen, fasta på med ett samarbete med Cisco, Avanade, Microsoft och HPE. Partnerföretagen ska bidra med konsulter, med syfte att migrera äldre applikationer till Dockercontainrar på fem dagar, skriver IDG News.

Samarbetet som har fått det pedagogiska namnet Modernize Traditional Applications innebär att en kund betalar ett fast pris för en migrering. Kunderna får även ett antal ”hemuppgifter”, avsedda för nyckelpersoner, med syftet att kunna utföra migreringar på egen hand i fortsättningen.

Läs också: 5 skäl för utvecklare att älska containrar

Om det här fungerar bra så borde det bli enklare att använda containerteknik även för äldre applikationer. Det innebär till exempel att det blir enklare att hantera vidareutveckling av äldre applikationer med moderna arbetssätt som devops och kontinuerliga leveranser.

En viktig grundsats är att man inte ska se containerlösningar som direkta ersättare för traditionell servervirtualisering. Med containrar blir det naturligt att dela upp stora applikationer i små mikrotjänster, vilket ofta är en av de största utmaningarna med att migrera applikationer till containerteknik.

Att Microsoft finns med som en partner i satsningen är naturligt med tanke på att företagets kunder har hunnit skaffa sig stora portföljer med äldre applikationer byggda på olika teknikplattformar. Förutom Dotnetapplikationer kan det fortfarande finnas applikationer bygga med till exempel C, Visual Basic 6 och kanske även Access och Foxpro kvar i drift.

– Om det tar mer än fem dagar att migrera så är det en större applikation än man har tänkt sig. Men för de flesta applikationer borde det räcka med några dagar, säger Taylor Brown, programansvarig för Windows Server och Hyper-V Containers på Microsoft.

Läs också: Google släpper containerbyggare – inte bara för Docker

I vilken utsträckning ett sådant här migreringsprojekt innefattar att bryta upp en äldre applikation i mikrotjänster är oklart. Men Docker framhäver att det finns stora fördelar även med att flytta applikationer till containrar rakt av, till exempel att enklare kunna hantera dem i moderna leveransprocesser.

Modernize Traditional Applications är en helt ny tjänst, men Dockers partnerföretag är angelägna att komma i gång även i Sverige:

– Vi erbjuder redan den här tjänsten i Sverige, säger Patrik Löwendahl, ansvarig för lösningar för digitala affärer på konsultföretaget Avanade.

Greger Jerlehagen berättar att det samma gäller för Cisco. Han är affärsområdesansvarig för datacenter på Cisco i Sverige.