Utvecklingstakten har aldrig varit så här snabb, och det har aldrig varit så viktigt för verksamheter att välja rätt it-alternativ på sin digitaliseringsresa. Därför vill jag beskriva varför mjukvarudefinierade icke-lokala nätverk (wan) är extremt värdefulla i många fall – och även några där de inte är det. Vilka är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att avgöra om denna teknologi passar in på er verksamhet? Vilka saker ska ni tänka på innan en lösning upphandlas eller innan ni påbörjar er resa in i denna teknologi?

1. KostnadUndersökningar från Gartner visar att kostnaderna för wan skiljer sig upp till 80 procent mellan olika företag och att detta utgör en tiondel av den totala it-budgeten. Dessa pengar kan investeras bättre och det är bara ett av flera skäl till varför mjukvarudefinierade wan kan vara bra.

Kostnaden för en traditionell vpn-tjänst genom en operatör jämfört med en vanlig internettjänst kan skilja sig enormt i pris beroende på region. Om din verksamhet endast är baserad i Sverige, Norden, eller andra länder/regioner där det finns mycket kapacitet kan du inte räkna med att spara lika mycket pengar på att bygga ditt wan över internet. Om din verksamhet däremot finns i till exempel vissa länder i Asien, Afrika och så vidare kan verksamheten potentiellt spara hundratusentals eller miljoner kronor i sänkta abonnemangskostnader på att bygga wan över internet istället för att välja en traditionell vpn-tjänst.

Läs också: Årets 5 mest underskattade lanseringar från Microsoft

2. Nuvarande wan-design – Sd-wan fungerar generellt bäst i en relativt strikt nätverksdesign där det finns definierat hur olika typer av siter ska se ut och vilken typ av anslutningar de ska ha samt antalet siter. Sd-wan bygger på att en ”hub and spoke”-struktur används där navet behöver ha uppkoppling mot ekrarna. Det kan bli komplicerat att bygga sd-wan om för många operatörer är inblandade och det kan då också bli krångliga trafikflöden beroende på hur operatörerna kopplas ihop. Sd-wan fungerar bäst där det är en eller två operatörer som används på alla siter.

3. Investering – Sd-wan kräver generellt ny utrustning som skall inhandlas förutom den nätutrustning ni redan har. I bästa fall kan utrustning återanvändas men den kan då kräva licenser för att använda denna funktionalitet. Det innebär en investeringskostnad i både hårdvara, licenser, design av nät och utbildning av personal. Denna kostnad måste vägas mot hur mycket det finns att spara på sänkta kostnader i övriga led.

4. Trafikflöden – Hur verksamheten använder sitt wan för att kommunicera är avgörande för hur lämplig en sd-wan lösning är. Är det mycket direktflöden mellan olika kontor eller är det mesta av trafiken centraliserad? Hur långt är det från kontor till datacenter och huvudkontor? Är det en likvärdig fördröjning mellan kontor och datacenter eller skiljer sig denna markant mellan olika kontor? I en del sd-wan lösningar byggs ett ramverk upp för hela domänen, det vill säga alla kontor som ingår i sd-wan lösningen. I detta ramverk sätts t.ex. hur mycket fördröjning som är acceptabelt för olika typer av trafik. Om några kontor då är väldigt nära DC men andra är väldigt långt ifrån blir det svårt att bygga ett ramverk som passar alla kontor.

Det här är en artikel från Expert Network
5. Kompetens – Tanken med en sd-wan lösning är att de ska vara enkla att driftsätta och hantera men det är fortfarande ny teknologi. Detta innebär att den kanske bäst lämpar sig för de organisationer som har egen personal med nätkompetens. Annars läggs mycket tillit till att leverantören av utrustningen ska leverera ett bra resultat vilket kan vara en risk. Innan en sd-wan-lösning inhandlas bör det säkras att det finns kompetens att driftsätta och driva ett sd-wan-nät.

6. Applikationer – Vilken typ av applikationer använder din organisation? Använder ni mycket ip-telefoni och videosamtal? Detta är exempel på applikationer som är väldigt känsliga för paketförluster och variation i fördröjning (jitter). Denna typ av applikationer gör sig generellt bäst i wan där det finns avtalade SLA gällande förmedlande av paket, fördröjning, paketförluster osv. Det innebär inte att det inte går att leverera dessa över internet men då måste organisationen ha realistiska förväntningar. Om din organisation inte använder denna typ av applikationer är det enklare att gå mot en sd-wan-lösning där internet kan användas i större utsträckning för att spara in på kostnader.

7. Säkerhetspolicy – Vad har din organisation för säkerhetspolicy? Måste all trafik mot internet transporteras till huvudkontoret först eller kan lokala kontor använda sin egen internetförbindelse? Använder din organisation molntjänster såsom AWS? Sd-wan lösningar lämpar sig bra för kontor där det är tillåtet att använda en lokal internetbreakout det vill säga att trafik mot internet kan släppas ut på den lokala internetförbindelsen istället för att transporteras mot huvudkontoret. Denna typ av funktionalitet är möjlig även i traditionella wan men ofta har sd-wan lösningarna mer inbyggd intelligens för att avgöra vad som är molntrafik och vad som är övrig internettrafik.

Läs också: Här är tekniken som innebär slutet för servern

8. Tillväxt – Hur mycket tillväxt är det i din organisation? Vet ni om långt i förväg när ett kontor ska etableras? Ligger era kontor geografiskt där det är lätt att koppla upp kontor mot din befintliga wan-leverantör? För organisationer i snabb tillväxt och där det inte finns bättre uppkoppling att tillgå än 4g kan en sd-wan-lösning snabba på etableringen av nya kontor då det räcker med internetuppkoppling för att ansluta kontoret till ditt sd-wan. Nyttan blir större för en organisation som är i ständig tillväxt och/eller organisationer där kontoren befinner sig där det är svårt att dra fram en vanlig wan-förbindelse. Ett bra exempel på detta kan vara till exempel byggarbetsplatser som också är temporära och där organisationen inte vill betala extra för att etablera och avetablera förbindelsen dit.

Mjukvarudefinierade wan kan lösa många av de problem som företag har idag med sitt wan och dessutom spara pengar men det finns ingen lösning som är bäst för alla. Betänk dessa åtta faktorer tillsammans med dina egna funderingar innan du ger dig in i en resa mot sd-wan. En lyckad wan-lösning börjar alltid med en analys av behov och en analys av vad vinsten kan bli och vilka risker som föreligger i att använda ny teknologi. Lycka till på din sd-wan resa!

Fakta

Befattning: Sr Network Architect
Företag: Conscia Netsafe
Linkedin: www.linkedin.com/in/danieldib
Twitter: @danieldibswe
Epost: daniel.dib@netsafe.se
Hemsida: lostintransit.se
Expertområden: Nätverksdesign och säkerhet
Bakgrund: Kvalificerad erfarenhet från flera områden som t.ex. myndigheter, operatörer, kommuner och storföretagsmiljöer. Specialist på att bygga nätverk med snabb konvergens eller multicast transport.