Om man läser in en magisterexamen i psykologi på fritiden samtidigt som man jobbar som konsult inom systemutveckling så kan man naturligtvis få en del intressanta idéer. Speciellt om utbildningen innefattar kriminalpsykologi med ämnen som geografisk gärningsmannaprofilering.

Adam Tornhill som gjorde just det fick i alla fall en idé som han förverkligat tillsammans med Martin Stenlund. I september 2015 grundade de Empear som finns i Malmö och som numera har fyra medarbetare. Företagets produkt heter Codescene och den finns både för installation på kundernas egna servrar och som en molntjänst. Man erbjuder även konsulttjänster kring Codescene.

Läs också: Han lovar att ta bort webbutvecklarnas frustration

Molntjänsten har redan över 1 000 registrerade användare från hela världen och det tillkommer fler än 100 varje vecka. Den har bland annat uppmärksammats av det väl ansedda konsultföretaget Thoughtworks.

Codescene är ett verktyg för att kartlägga och analysera hur företag jobbar med systemutveckling genom att analysera kod och hur kod förändras. Det leder fram till konkreta råd, både av teknisk och organisatorisk art.

– En intressant analys gäller versionshistorik. Man kan dra många slutsatser genom att analysera hur ofta ändringar av koden genomförs, vilka andra delar av en mjukvara ändringarna påverkar och hur många personer som är inblandade, förklarar Adam Tornhill.

En poäng med Codescene är att kunna göra riskanalyser genom att peka ut de två eller tre procenten av en hel kodbas som man bör titta närmare på. Analyserna som bland annat går ut på att mäta skapandet av teknisk skuld kan peka ut faror för tekniska problem, men även ge förslag på organisatoriska förändringar som att dela upp ett team i flera nya, eller att införa en samordnande instans. Ett exempel på ett tekniskt råd är att dela upp en modul i flera mindre.

Allt det här görs med hjälp av maskininlärning. En algoritm identifierar en organisations normalsätt att arbeta vad gäller utveckling. Det gör att man kan flagga för otypiska ändringar av koden, vilket kan vara en indikator på problem.

Adam Tornhill är noga med att särskilja Codescene från traditionell statisk kodanalys, alltså att skapa mätetal för till exempel komplexitet i koden.

– Det bästa sättet att förutse var det kommer att bli problem i koden är att se var ändringar har gjorts, samt trenden över tid. Det är ett bättre mått än ren kodkvalitet.

Läs också: It-utbildning för nyanlända gör stor framgång – "öppnade dörren"

Vad gäller vidareutveckling av Codescene drar Adam Tornhill till med en liknelse med filmen Minority Report:

– Man skulle vilja att det fungerar som med precogs i filmen, alltså medium som förutspår brott. Om man kan förutspå kodproblem så blir det enklare att åtgärda dem.

I dagsläget har Empear flera stora företag som kunder, bland de som man offentliggör märks Philips, Qlik, Soundcloud och Skykoncernen. När man pratar med Adam Tornhill får man en känsla av att det handlar mest om större utvecklingsorganisationer.

– Den största kodbasen som en kund analyserar är på 30 miljoner kodrader.

Empear har inte tagit in något investerarkapital och går med vinst i dag.