För tio, tolv år sedan började många fokusera på kvalitetssäkring, till exempel tester, vilket är en av de största utmaningarna under systemutveckling. Det gjordes ofta genom att man samlade kompetens i speciella testcenter, speciellt i stora organisationer.

Sedan slog den agila revolutionen till med full kraft. Och är det något som inte fungerar bra i agila sammanhang så är det centraliserade lösningar, i stället ligger fokus på autonoma självorganiserande mindre team.

Testverksamheten förväntades stödja det nya arbetssättet av sig självt. Resultatet blev att det försummades i många agila projekt.

Läs också: Han lovar att ta bort webbutvecklarnas frustration

Så beskriver Mattias Bergströmner utvecklingen på testområdet. Han är ansvarig för försäljning av testtjänster på Sogeti i Sverige. Så han kan å ena sidan så klart ha egna intressen av att beskriva situationen på ett visst sätt. Men å andra sidan spelar det kanske ingen roll för honom vilka typer av testtjänster han säljer. Det borde i så fall innebära att hans främsta drivkraft är att försöka beskriva situationen med tester så korrekt som möjligt. Döm själv.

– Det finns ett otydligt ägarskap för tester i dag. Jag träffar ofta kunder som berättar om problem. Förändringsarbetet som krävs vid övergången från vattenfallsmetoder till agila metoder är större än man någonsin trott, säger Mattias Bergströmner.

Vad ska man göra åt det här?

– Att utse en ägare av testverksamheten är ett steg i rätt riktning.

Att han och hans konkurrenter gärna bidrar med konsultinsatser, coachning och andra tjänster är givet. Men till syvende och sist måste en utvecklingsorganisation naturligtvis ta eget ansvar.

En sak att ta ställning till är om man inte trots allt, även i en agil miljö, tjänar på att utföra en viss del av testarbetet centralt. Om man ska lära sig av det ”gamla sättet” att arbeta med tester så gäller det till exempel att hantera testdata och testmiljöer, samt att bygga lösningar för automatisering av tester. Det kan finnas skalfördelar att få genom att centralisera sådana uppgifter.

Ett givet steg i förändringsarbetet är att få med testare eller personer med testkompetens i de agila teamen.

Läs också: Därför är det viktigt att inte fastna i den agila fällan

Vilka krav ställs på testkompetens i agila team?

– Det ställs högre krav på teknisk specialisering för att kunna bidra med värde mycket tidigare i projekt. Den förändringen är mycket tydlig, det kan till exempel handla om expertis inom testautomation, testdata och säkerhet, säger Mattias Bergströmner

Ytterligare en förändring som många måste hantera är satsningen på devops, alltså att smälta samman utveckling och drift.

– Devops innebär att man måste ha mer testtänk tidigare i projekten. Man måste förstå att agila metoder och devops ställer högre krav på testförmåga och tar man inte med sig de tidigare investeringar som gjorts så går den förlorad. De förväntade vinsterna uteblir och kvaliteten blir sämre.