Dokumentdatabaser är en etablerad nosql-kategori för att hantera stora mängder löst strukturerade data. Den mest kända produkten är MongoDB, men Microsoft har hakat på med gott resultat med databastjänsten DocumentDB. Och nu tar it-jätten nästa steg, på konferensen Build.

Molntjänsten Azure Cosmos DB, som är en vidareutveckling av DocumentDB, adresserar flera av de brister som många upplever med dokumentdatabaser. Microsofts beskrivning av Cosmos som en ”globalt distribuerad multimodelldatabas” ger en del av bilden.

Lägg till att man ger garantier för datakonsistens som inte är så vanliga i nosql-världen, tjänstenivåavtal (sla) med 99,99 procents tillänglighet, garantier för låga fördröjningstider, horisontell skalning, samt krydda med att det går att använda det etablerade databasspråket sql.

Målgruppen är uppenbar: företag som behöver hantera stora datavolymer som inte kräver relationsdatabaser, på ett tillförlitligt sätt, med geografiskt distribuerade molnlösningar.

Det är en väldigt stor målgrupp, och Microsoft ligger bra till för att snyta åt sig en stor del av den. MongoDB är med och krigar om kunderna, men Microsoft har en stor fördel i att vara en etablerad databasaktör med relationsdatabasen Sql Server. Och kommer med ett intressant erbjudande före ärkerivalen Oracle.

Läs också: Microsofts företagskunder slipper nya Windows-versioner i två år – minst

Enkelt uttryckt bjuder dokumentdatabaser på ett enkelt sätt att hantera data utan att behöva bry sig om strikta datamodeller. Det Microsoft tillför med Cosmos är funktioner för tillförlitlighet som traditionellt har förknippats med relationsdatabaser som Oracle och Sql Server.

En förhoppning som väcks med introduktionen av Cosmos är att det kanske kan komma en gratisvariant av den enklare DocumentDB, om den får leva kvar. Men det är högst tveksamt, med tanke på att DocumentDB-användare automatiskt ska konverteras till Cosmos-användare. Det vi vet idag är att Microsoft erbjuder ett gratis utvärderingsalternativ på en månad för Azure generellt.

Att det inte funnits ett gratisalternativ har varit ett vanligt klagomål på DocumentDB. Det skulle kanske främst vara intressant för startups och mindre företag som vill köra i gång tjänster med låga datavolymer och sedan börja betala när de behöver skala upp användningen. Ett gratisalternativ är även intressant för pilotprojekt och labbar.

Även om lanseringen av Cosmos inte är direkt riktad mot Oracle så släpper Microsoft flera andra databasnyheter, som är det på mer uppenbara sätt. Udden riktas även mot Amazon. Här sticker en tjänst för att migrera databaser till molnplattformen Azure ut. Även möjligheter att köra de öppna relationsdatabaserna MySQL och PostgreSQL på Azure är intressanta.