Serverlösa applikationer är en arkitekturmodell som vinner allt mer gehör. Med molntjänster som Amazons Lambda och Microsofts Azure Functions går det att köra funktioner skrivna i till exempel Java och C# som egna enheter, utan att bry sig om vilka servrar de körs på. Det ger många fördelar, till exempel att man slipper administrera servrar.

Ett stort problem med serverlösa applikationer hittills har varit att det lätt blir rörigt med en massa funktioner, eftersom det saknats bra utvecklingsverktyg för att hantera dem. Det ser ut att bli ändring på det.

Microsoft har redan visat olika tillägg för Azure Functions, för Visual Studio och visade i går en betaversion av något som heter Azure Functions Visual Studio, på konferensen Build i Seattle. Det är ett tillägg till Visual Studio 2017 som ska göra det enklare att bygga lösningar med Azure Functions, och att integrera dem i andra applikationer. Ordning och reda, med andra ord.

– Vi gör en mängd saker för att göra det enklare att hantera hela livscykeln för utveckling av serverlösa applikationer, säger Kevin Scott, teknikchef på Microsoft.

– Tillägget gör det möjligt att använda andra tillägg från tredjepart, testramverk och system för kontinuerlig integration, säger Scott Guthrie, chef för Microsofts avdelning för moln- och enterpriseavdelning.

Läs också: Databasoffensiv från Microsoft – mutar in ny mark med Cosmos

En tolkning av det senare uttalandet är att det fortfarande krävs en hel del pusslande för att få ihop en utvecklingsmiljö för att bygga serverlösa applikationer, men att det blir enklare nu.

Microsoft visar också förhandsversioner av andra verktyg för att mäta prestanda, samt hitta och diagnosticera problem i kod för Azure Functions. Dessutom visas en förhandsversion av Azure Functions Runtime som gör det möjligt att köra Azure Functions-kod lokalt på egna servrar. Det kan kanske underlätta utveckling i vissa lägen.

Ytterligare en nyhet är att Visual Studio 2017 för Macen nu finns i en skarp version. Med den kan man bygga applikationer med till exempel C# och F# på Net Core, ASP Net Core, IOS och Android, i de senare fallen används Xamarin. Det går även att köra applikationer som byggs på Microsofts molnplattform Azure.

Dessutom meddelas det att Visual Studio 2017 15.2 kommer snart, liksom en förhandsversion av 15.3. Version 15.2 ska bjuda på hantering av Python och dataanalysjobb, samt utökat stöd för Typescript 2.2. Dragplåstret för version 15.3 verkar bli stöd för betaversionen av plattformen Net Core 2.0.