En undersökning gjord av Stanforduniversitet och det amerikanska konsultföretaget Athensis Group visar att 30 procent av alla virtuella servrar är helt inaktiva, de gör ingenting. De är zombies.

Men det är mycket värre att 25 procent av alla fysiska servrar i undersökningen är inaktiva. Den överväldigande majoriteten, cirka 90 procent, av de undersökta servrarna är fysiska. Sammanlagt har cirka 16 000 servrar i ett tiotal datacenter undersökts.

Läs också: Vad händer i samhället när it-systemen rämnar? Här är Sveriges Plan B.

Notera att inaktiv (comatose) i undersökningen syftar på servrar som inte visar några tecken på aktivitet. Man använder också begreppet tomgång (idle) om servrar som ger ifrån sig livstecken i form av nätverks- eller processoraktivitet emellanåt (mindre än fem procent av tiden). Fem procent eller mer klassas som aktiv.

Andelen som går på tomgång är något större än den som klassas som inaktiv, men varierar en del från år till år i undersökningen som genomförts flera år i rad. De servrar som går på tomgång medför en del av de problem som inaktiva servrar ger upphov till.

Vilka är problemen? Bland annat de följande:

  • Det är uppenbart att det kostar pengar att ha servrar som inte gör något inkopplade, i form av el, plats som tas i anspråk, personal, med mera. Ett sätt att se på det är inaktiva servrar drar ner utnyttjandegraden.
  • Om det råder kapacitetsbrist i ett datacenter är det naturligtvis illa att det finns servrar som inte utnyttjas.
  • Allra värst är antagligen säkerhetsaspekten. Det är inte särskilt troligt att inaktiva servrar har patchats. De blir vägar in för hackare.

En intressant upptäckt är att andelen inaktiva servrar minskar rejält när företag uppmärksammas på att de finns. När undersökningen genomfördes 2015 visade det sig till exempel att de undersökta företagen blåst liv i en överväldigande majoritet av de inaktiva servrarna från undersökningen 2014.

Läs också: Zombie-data i molnet – en riktig mardröm

Andelen tomgångsservrar var ungefär den samma. Eftersom individuella öden för servrar inte framgår går det inte att veta om zombieservrar 2014 blivit aktiva servrar 2015, eller om zombieservrarna blivit tomgångsservrar, och ett antal tomgångsservrar blivit aktiva servrar. Eller om det var en blandning av scenarier.