Kodcentrum är en ideell organisation som i flera år arbetat med att lära barn programmera och vi diskuterar vad som hänt och händer, hur regeringsbeslutet påverkar och vad Kodcentrum kan bidra med. Naturligtvis tar vi också upp allt det vi som programmerar till vardags kan göra för att bidra med våra kunskaper och skapa intresse för programmering. Spoiler: på kodcentrum.se/volontar finns massor av information om vad man kan göra, oavsett om man vill lära ut programmering i kodstugor, hitta material till sina egna barn eller bidra till materialet via Github.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Lyssna på fler avnitt av Kodsnack