Programmeringsspråket Kotlin från tjeckiska Jetbrains har inte gjort särskilt mycket väsen av sig hittills. Det är ett intressant och modernt språk som både fungerar på Javaplattformen och går att kompilera till Javascript.

Men nu kan det ta ordentlig fart för Kotlin, eftersom Google har meddelat att det blir ett officiellt språk för Androidutveckling. Det är en ära Kotlin delar med endast Java, standardvalet i dag, även om det går att använda till exempel Go, Scala och C++ för Android.

Google offentliggjorde det här på företagets stora konferens I/O i onsdags. Förutom de rent tekniska skälen, som att en modern design ska göra utveckling med Kotlin enkel och minska mängden kod som behöver skrivas, så finns det starka strategiska skäl för Google att bredda språkutbudet på Android.

Google och Javas ägare Oracle har varit i luven på varandra under lång tid vad gäller användningen av Java på Android. Det har lugnat ner sig, men det är ingen vild gissning att Google vill minimera beroendet av Oracle till varje pris.

Men att satsningen på Kotlin sker just nu beror nog på den turbulens som finns kring Java. Google vill garanterat undvika att problemen med nästa version av Java ska spilla över på Android. Dessutom finns det en risk att de kompromisser som troligtvis blir följden av det pågående Javabråket kommer att göra Java mindre lämpligt för mobilutveckling.

På Jetbrains som främst ägnar sig åt utvecklingsverktyg, till exempel för Java, lär man jubla över Kotlins nya status i Androidsfären. Företagets populära Javaverktyg IntelliJ Idea har till exempel stöd för Kotlin.