AI händer på riktigt just nu. Det är inte bara att intresset på många håll närmar sig kokpunkten, utan att det på allvar börjar finnas rimliga lösningar, både tekniskt och kostnadsmässigt. Det föder med automatik seriöst intresse, verkar det som.

Lägg till det att det i dag finns vettiga lösningar för att hantera stora datavolymer, vilket i många fall är ett krav för lyckade AI-implementationer. Vi kan likna det aktuella tillståndet vid det som engelsmännen kallar ”a planetary lineup”. Förutsättningarna för AI radar upp sig.

AI är väldigt brett område, med flera intressanta och ganska olika delområden. Tre delområden som sticker ut just nu är maskininlärning, hantering av naturligt språk och bildigenkänning. Det är tre till stora delar olika områden, men när man kombinerar två eller tre av dem händer intressanta saker. Speciellt om lösningarna byggs in i större sammanhang, till exempel i autonoma robotar.

Läs också: Ikea kopplar ihop smart belysning med Googles och Apples hem-AI

Jämför med expertsystem som var glödheta på åttiotalet och som blev det första delområdet inom AI som fick ett genombrott. Det räcker att kolla in ”expert systems” och ”machine learning” på Google Trends för att se vartåt det lutar. Expertsystem har en vikande utveckling, medan maskininlärning slår i taket.

Varför blir det så här?

Det är inte så att expertsystemen har försvunnit, utan att användbara lösningar som skapas inom området för länge sedan har inlemmats i ”vanliga” applikationer. Så kommer det att bli med maskininlärning, naturligt språk och bildigenkänning också. Och då kommer man inte att prata om dem som egna områden längre.

Frågan är, hur får man tekniska lösningar inom ett område att bli accepterade och använda så snabbt som möjligt?

Ett säkert sätt att lyckas är att erbjuda enkla lösningar för utvecklare som vill använda de nya tekniska lösningarna. Och här står vi vid ett verkligt vägskäl. Är det Microsofts överlägsna traditionella utvecklingsverktyg, i form av främst Visual Studio, som är det främsta vapnet i kampen? Eller är det Amazons och Googles rörigare, men i högre utsträckning molnbaserade, alternativ som lockar flest utvecklare?

Eller kommer det att dyka upp nya aktörer som på ett bättre sätt lyckas inlemma AI-teknik i sina erbjudanden till utvecklare?

Det handlar alltså inte om att skapa verktyg som låter programmerare bygga AI-lösningar från grunden. Utan att på ett enkelt sätt göra det möjligt för dem att inlemma färdig AI-funktionalitet i vanliga applikationer.

Om jag ska sätta en hundring i dag så sätter jag den på Microsoft. Säg så här: AI-kampen är Microsofts att förlora, sett från ett utvecklarperspektiv.

Läs också: Deadline för AI-forskare gjorde slut på molnjättarnas resurser

En sak som talar till Microsofts fördel är den förändring som företaget genomfört på senare år, med satsningar på öppen källkod, molnlösningar och språk som man inte skapat själv, som Javascript. En nackdel är att man inte får samma respons från yngre utvecklare och startupföretag som en del konkurrenter. En kanske ännu större nackdel är att man inte har lika stora egna erfarenheter av att jobba med AI som till exempel Google.

Men om Microsoft lyckas skapa lättanvända verktyg för att bygga AI-funktionalitet så får man ett försprång bland sina traditionella kunder, det vill säga de flesta större företag i världen.

Starten i AI-tävlingen har gått och ingen tydlig ledare har utkristalliserat sig än. Det är hög tid att försöka göra en utbrytning ur klungan.