Nu föreslår Oracle att lanseringen av Java SE 9 skjuts fram, från planerade 27 juli till september. Det säger Georges Saab som är ansvarig för utvecklingen av Javaplattformen på Oracle, till IDG News. Saab är även ordförande för styrgruppen för OpenJDK som är den ”officiella” öppna implementationen av Javaspecifikationen.

Att det blir så här beror förstås på att Oracle gick på pumpen i en omröstning om hur modulariseringen av plattformen ska ordnas. Bland annat IBM och Red Hat röstade ner Oracles förslag som fram till dess antogs gå igenom utan några större problem. Det handlar om så genomgripande designförändringar att man helt enkelt inte hinner klart till 27 juli.

Att man väljer att sikta på september i stället kan tolkas som att man vill ha en säkerhetsmarginal för att hantera eventuella nya kontroverser. Den stora konferensen Javaone inleds 1 oktober. Skulle man missa det datumet känns det berättigat att prata om en katastrof.

Grunden till hela kontroversen är att designbesluten om Java tas i demokratisk ordning i organisationen Java Community Process (JCP), trots att Oracle äger rättigheterna till Java.

Läget nu är att de inblandade parterna har lyckats komma överens om hur modulariseringen av Java ska tacklas. Efter att ett formellt nytt förslag har skickats till den beslutande kommittén följer en tvåveckorsperiod för en ny omröstning. Även om ett nytt förslag antas så snabbt som möjligt så finns det ingen möjlighet att hålla den tidigare tidsplanen.

Läs också: Oracle vill locka unga till Java med Raspberry Pi

Trots allt strul så håller Georges Saab skenet uppe och tror på en smidigare hantering i framtiden:

– Om en viss funktion inte kommer med i Java 9 kan folk bli oroliga för att det tar flera år innan den kommer med. Med mer frekventa lanseringar i framtiden, varje år eller till och med ännu oftare, så kommer väntetiderna att minska, säger Georges Saab.

Nu återstår att se dels när Java SE 9 verkligen kommer, dels hur mycket den nya modulariseringen faktiskt kommer att påverka hur utvecklare kodar. Vissa tror att den inte kommer att påverka särskilt mycket, medans andra fruktar att den kommer att innebära krav på stora omskrivningar av existerande kod.