Föga förvånande behöll Windows 7 sitt järngrepp om användarna även under maj månad i år. Enligt siffror från Net Applications används operativsystemet från 2009 fortfarande av 54 procent av alla Windows-användare, vilket betyder att operativsystemet knappt gått ned i användning de tolv senaste månaderna. Det rapporterar IDG News.

Läs också: Microsoft-chef varnar: Inga patchar kan hålla Windows 7 säkert

Att användarna håller fast vid Windows 7 kan förvisso peka på styrkor i operativsystemet men det bådar ändå illa för framtiden då miljontals användare riskerar att bli av med support, i form av säkerhetsuppdateringar, när Microsoft officiellt pensionerar Windows 7 den 14:e januari 2020.

windows operativsystem
Windows 7 är fortfarande det dominerande operativsystemet.

Användarsituationen med Windows 7 liknar den som rådde på marknaden strax innan Windows XP blev av med supporten. För två år innan XP pensionerades 2014 användes det operativsystemet av 54 procent av Windows-användarna. När det sedan väl var dags att migrera var det många företag världen över som tvingades gräva djupt i budgeten för att införskaffa nya datorer – något som med största sannolikhet kommer att hända även 2020 när Windows 7 lämnas därhän.

Läs också: Inga uppdateringar till Intels och AMD:s senaste chipp om du kör Windows 7 eller 8

Dock var det inte alla som hoppade av Windows XP-tåget bara för att uppdateringarna slutade rulla in, enligt siffror från analysföretaget Gartner fortsatte 25 procent av alla företag att använda sig av XP under 2014. Ett faktum som fick Gartner att redan 2014 uppmana alla företag att börja fundera på hur de skulle migrera till Windows 10.