När Microsoft meddelar att beslutsstödstjänsten Power BI Premium nu finns allmänt tillgänglig så är det naturligtvis intressant för företag med dataanalysbehov. Men det är också ett tecken på en förändring på marknaden för mjukvarutjänster. Kanske blir det en stark trend.

Vad Microsoft gör med Power BI Premium är att erbjuda en prismodell som är baserad på kapacitet, i stället för antalet användare. Det innebär en enklare hantering av licenser, eftersom man inte behöver ha koll på en massa namngivna användare.

Läs också: Microsoft drar åt tumskruvarna för Power BI-licenser

Det här är ingen nyhet vad gäller infrastrukturtjänster, till exempel för lagring och beräkningar. Där är normen att ta betalt för sådant som lagrade datamängder, processoranvändning och nätverkstrafik. För mjukvarutjänster, till exempel för kundvård, är normen i stället att ta betalt per användare och tidsperiod, ofta månad.

Just beslutsstöd är ett lämpligt område för att genomföra den här förändringen. Det handlar ofta om ett fåtal användare som hanterar datakällor, definierar analyser och skapar rapporter. Sedan distribueras fasta rapporter eller olika typer av kontrollpaneler till ett stort antal användare som konsumerar dem, utan att själva göra något utvecklingsarbete.

Ett viktigt mått på framgång för satsningar på beslutsstöd är ofta hur stor andel av de anställda på ett företag som tar del av de färdiga rapporterna. Därför underlättar naturligtvis en prismodell som inte fokuserar på användare. Det samma gäller, kanske i ännu högre grad, om rapporter ska distribueras till externa användare.

Läs också: Offensiv från Google och Microsoft hotar det svenska BI-undret

Den stora knäckfrågan är förstås om det blir billigare med betalning baserad på kapacitet. Det varierar garanterat från fall till fall. Men man kan utgå ifrån att Microsoft inte har något intresse av att minska intäkterna. För att verkligen kunna göra prisjämförelser mellan olika betalningsmodeller så måste man ha detaljerad koll på hur man arbetar med en tjänst som Power BI.

Microsoft erbjuder olika kapaciteter för Power BI Premium, till exempel vad gäller antalet virtuella servrar och mängden minne som används. Det går också att kombinera användningen av molntjänsten med att ha egna servrar, till exempel för att distribuera rapporter.

Microsoft har också passat på att presentera en del nya funktioner. Men den största nyheten är utan tvekan den nya prismodellen. Den ger mer flexibilitet för kunderna, men kräver också ett mer ambitiöst analysarbete för att välja rätt alternativ.