På Volvo Cars är man sedan drygt två år tillbaka i full fart med att migrera till en modern teknikplattform. På ett tekniskt plan handlar det om ett privat moln, att köra applikationer i containrar och att när det passar strukturera om applikationer för att använda mikrotjänster.

Men det handlar lika mycket om en övergång till devops, alltså gemensamma processer och personal för att hantera både utveckling och drift. Det är ett arbetssätt som är intimt kopplat till molnteknik, containrar, mikrotjänster och även till kontinuerliga leveranser av mjukvara. Allt hänger ihop.

Hittills har man tagit fem av ett hundratal applikationer i drift på den nya plattformen och ett tjugotal applikationer befinner sig i förstadierna till drift. Förra hösten hade man lyckats ta en applikation i drift. Vad har hänt sedan dess?

Läs också: Nytt labb i Luleå mäter hjärnans undermedvetna för att ta fram ny teknik

– Det har gått åt mycket mer tid än vi trodde till att flytta kringfunktionalitet, som autentiseringsramverk, lastbalanserare och lagring, till den nya plattformen, berättar Robert Forsström, arkitekt med ansvar för mellanprogram på Volvo Cars.

Men planen att ha migrerat samtliga applikationer till den nya plattformen under det första kvartalet nästa år ligger fast.

– Då upphör supporten för den gamla plattformen, förklarar Robert Forsström.

Så här långt har Robert Forsström identifierat fem framgångsfaktorer för att lyckas med en devopsmigrering.

1. Få plattformen på plats

Man måste inte ha en perfekt fungerande teknisk plattform i gång för att sätta fart med en devopsmigrering. Men Robert Forsström understryker att den grundläggande funktionaliteten bör finnas. Volvo Cars har satsat på Red Hats plattform Openshift.

2. Få över kringfunktionaliteten

Autentiseringsramverk, lastbalanserare och lagring är typexempel på funktioner som måste fungera på den nya tekniska plattformen för att det ska fungerar bra att även migrera applikationer.

3. Få med sig folket

För att det ska fungera optimalt är det inte lämpligt att blanda in både drifts- och utvecklingsavdelningar. I den nya miljön är det en grupp som sköter både drift och utveckling. I Volvo Cars fall är det övervägande utvecklare som träder in i den nya rollen.

4. Få till en hög grad av automatisering

Den absolut nyckelfaktorn, eller faktiskt själva syftet med en devopsmigrering, är att automatisera så mycket som möjligt vad gäller hantering av infrastruktur och leveranser (deployment) av applikationer.

5. Få till testautomatisering

En annan nyckelaktivitet är att hantera tester på ett smart sätt och det ska ske automatiserat som en del av den övergripande processen. Man kan kanske se det som delområde av automatisering, men tester är så oerhört viktiga att de är värda att lyfta fram som ett eget område.

Så långt arbetet hittills. Hur ser visionen framåt ut?

– På sikt vill vi få till något som kan kallas holistisk automatisering. Det handlar om att inte bara automatisera arbetet med grundplattformen, utan även med kringliggande funktionalitet.

Läs också: Containrar ger oberoende – men riskerar att bli en fotnot i historien

Han nämner återigen autentiseringen, lastbalanserare och lagring som exempel på kringfunktionalitet. Idealet är något som kallas ”desired state of configuration”, ungefär ”önskad konfiguration” på svenska. Det innebär att man kan beskriva en önskad konfiguration och sedan kan plattformen själv arbeta med att uppfylla den.

– Konkret kan man säga att det ska gå att beskriva en miljö lokalt och sedan flytta exakt den miljön till en molnplattform eller till en server eller någon annanstans.

Fakta

Robert Forsström berättade nyligen om Volvo Cars satsning på devops på IDGs konferens Devops Summit i Stockholm. Konferensen lockade 200 besökare under en dag, som fick lyssna på tolv föredrag, samt på paneldebatter.