Arbetsrelaterad stress kan kosta ett företag mer än vad man kan tro, enligt en studie från American Institute of Stess går nämligen hela 300 miljarder dollar förlorat hos amerikanska företag varje år tack vare stressrelaterade orsaker som sjukskrivningar och minskad produktivitet.

Något som däremot är positivt är att stressnivåerna generellt tycks minska på arbetsplatserna, i alla fall på it-avdelningarna, det visar analysföretaget Teksystems årliga stressundersökning bland just it-personal.

”I stort är det fortfarande en bra period att vara tech-proffs. De flesta it-arbetare upplever mindre stressnivåer än tidigare och de känner inte att de måste finnas tillgängliga utanför en rimlig tidsram”, säger Jason Hayman, analytiker hos Teksystems, till IDG News.

Läs också: Här är tre frågor som avslöjar hur de anställda trivs

Men även om stressen tycks gå ned i stort är det viktigt för företagen fortsätta försöka hålla nere på stressnivåerna, därför har vi här samlat fem lärdomar som finns att hitta i Teksystems stress-undersökning.

1. It behöver inte vara en stressfylld bransch.

It-arbetare upplever generellt mindre stress på arbetsplatsen idag än tidigare om man får tro undersökningen från Teksystems.

Av de svarande var det sex av tio som uppgav att de upplevde mindre stress just nu än någonsin tidigare under sin karriär, enbart 14 procent av de svarande sa att deras nuvarande jobb var deras mest stressfyllda någonsin – vilket är två procent mindre än förra årets undersökning.

2. It-proffs väljer stressfria arbetsplatser framför högre lön

Om du inte lyckas hålla nere på stressen hos din It-avdelning riskerar du att förlora kompetent personal i slutändan, för om man tittar på svaren i Teksystems enkät svarade 66 procent att de någon gång letat efter ett nytt jobb för att minska stressen. Och lite mer än hälften av dem skulle kunna tänka sig att gå ned i lön för minskad stress.

”Vi har sett att det är en säljares marknad om du är it-proffs, så de är mindre benägna att härda ut i en stressig miljö när de vet om att det finns en chans att de kan hitta något bättre och mindre stressfyllt. Även om det innebär mindre pengar”, säger Jason Hayman.

Läs också: Så får du jobbet gjort – utan att stressa

3. Du är i minoritet om du förväntar dig tillgänglighet dygnet runt

Förväntar sig ditt företag att IT-personalen alltid ska finans tillgänglig? Om så är fallet är ni i minoritet då enbart nio procent av de svarande uppgav att de förväntas vara tillgängliga under hela dygnet.

Den absoluta merparten av de svarande, 67 procent, uppgav att de enbart förväntades vara tillgängliga under normala kontorstider som 8-18.

”De här siffrorna pekar på att it-arbetare kan upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och fritid på sina företag”, säger Jason Hayman.

4. Hälsosatsningar kan minska på stressrelaterade problem

Även om stressen tycks minska på arbetsplatserna var det många av de svarande i Teksystems undersökning som upplevde hälsoproblem till följd av stress, som oro och sömnbesvär.

För att komma till bukt med problemen kan det därför vara smart att som it-chef satsa på olika företagshälsoprogram som kan lätta på problemen, speciellt då det är tämligen orealistiskt att bedriva en arbetsplats helt utan någon form av stress.

Läs också: Hälften av alla svenskar kollar jobbmejlen på semestern - men glömmer säkerheten

5. Många har svårt att koppla av på semestern så hjälp dem på traven.

Tack vare dagens teknik är det lättare än någonsin att ta del av jobbet även på semestern, och många känner sig tvingade till att kolla arbetsmejlen även under ledigheten.

För att råda bot på detta anser Jason Hayman att chefer måste föregå med ett gott exempel genom att själva ”logga ut” under semestern. Något som i förläggningen kan skapa ett arbetsklimat där de anställda vet om att det är okej att slappna av.