Efter en lång väntan med flera publika förhandsversioner och en hel del problem så har Microsoft släppt en skarp version av Azure Stack. Det är en implementation av företagets molnplattform Azure som är avsedd att köras i kundernas egna datacenter.

Det som redan finns tillgängligt är gratisvarianten Azure Stack Development Kit som kan köras på en server. Inom de närmaste månaderna ska det komma mer kompletta varianter. Ett tidigt omdöme är att Azure Stack kommer att ställa rejäla krav på hårdvara. Det står också klart att den första skarpa versionen Azure Stack inte kommer att innehålla all funktionalitet som finns på den publika molnplattformen Azure. Och det kommer den troligtvis aldrig att göra, skriver IDG News.

Men de grundläggande infrastruktur- och plattformstjänsterna finns med och även mer specialiserade lösningar som Azure Functions för serverlös utveckling. Bland funktionalitet som inte finns med i nuläget märks plattformstjänsterna Container Service och Service Fabric. I nuläget kan den som vill bygga plattformslösningar för privat drift sy ihop dem själv, med hjälp av infrastrukturfunktioner och det stöd som finns för till exempel devopsplattformar som Chef, Docker, and Mesos.

Läs också: Så här funkar serverlös utveckling

Microsofts avsikt med Azure Stack är i första hand att det ska användas i hybridlösningar, alltså att företag använder både Azure Stack på egna servar och publika Azure. Det ligger i linje med den strategi som Microsoft, och även andra leverantörer som till exempel Dell, satsar helhjärtat på.

Ett scenario är att kunna flytta körningar mellan privat och publik drift, beroende på belastning och tillgängliga resurser. En variant av en sådan lösning kan vara att från början planera för att hantera det mesta av belastningen i privat miljö och sedan utnyttja det publika Azure vid belastningstoppar.

Ett annat scenario är att behålla känslig information i den privata miljön, medan mindre känslig information hanteras i den publika. Ett tredje att köra mer experimentella lösningar i den ena miljön och de som är mer testade i den andra.

Ett fjärde scenario är att flytta körning av applikationer dit data som de använder finns. Det innebär till exempel att körningstiderna minskar, samt att färre steg krävs för att flytta data. Det kan inte minst vara vettigt i big data-sammanhang.

Kod som kan köras på egna servrar med Azure Stack ska fungera rakt av på publika Azure, med samma inställningar. Det ska göra att applikationer som utvecklas ska kunna tas i drift på samma sätt i de båda miljöerna.

Läs också: Motvalls? Här är 12 skäl att välja något annat än AWS

De erfarenheter som gjorts av företag som utvärderat förhandsversioner av Azure Stack är att det här sättet att jobba långt ifrån varit problemfritt. Det är komplext att få publika och privata varianter av molnplattformer att fungera likvärdigt. Det återstår att se om den officiella lanseringen av Azure Stack är ett tecken på att Microsoft har löst en del av de problem som funnits.

Redan nu står det klart att Azure Stack är resurskrävande. Gratisvarianten behöver en server med gott om processorkärnor, minne och lagring. Och det bör vara modern hårdvara.

Det är en bra idé att planera för att använda samma typ av hårdvara för testinstallationer på en server, som man sedan tänker sig använda för driftsmässiga installationer med flera servrar, för att undvika problem med kompatibilitet.

Prismodellen för Azure Stack är ungefär den samma som för publika Azure. Man kan till exempel betala per timme eller per månad. Ett prisexempel är att en basvariant av en virtuell processor kostar sex dollar, drygt 50 kronor, per månad. Till det tillkommer kostnader för Windows Server eller Linux, om man inte redan har sådana licenser som kan användas.

Värt att notera är att det rapporteras om möjligheter att få stora rabatter initialt.

Läs också: Serverlöst blir lätt vettlöst om du inte tänker till

Att prismodellen är prenumerationsbaserad blir en omställning för många som hanterar intern drift. Det kan inte minst bli svårt att förutsäga kostnader.

Alla stora hårdvaruleverantörer som HPE, Dell och Lenovo är i startgroparna med att erbjuda helhetslösningar för Azure Stack. Räkna med en kostnad på åtminstone 2,5 miljoner kronor för en baskonfiguration.