Google har gått från klarhet till klarhet med programmeringsspråket Go som lanserades 2009. Den största fjädern i hatten för Go hittills torde vara att containerplattformen Docker byggts med det.

Nu går debattens svallvågor höga om kommande version 2. De som driver utvecklingen av den nya versionen, bland annat arkitekten Russ Cox, tar gärna emot önskemål om vad som ska finnas med i den nya versionen, skriver IDG News.

Läs också: Här är de döda språken som du bör fly från illa kvickt

Det är tydligt vilken inriktning som gäller: Fokus för version 2 av Go ligger på att fixa problem med skalbarhet. Och det handlar om skalbarhet både under drift av applikationer, till exempel vad gäller parallellisering, och under utveckling, alltså hur många utvecklare kan arbeta tillsammans med stora kodbaser. Det är inte minst viktigt att underlätta samarbete under löst strukturerade former, alltså typfallet av kommunikation för de flesta öppna projekt.

Ett sätt att underlätta samarbete är, enligt Russ Cox, att se till att det finns kompatibilitet mellan olika versioner av Go. Man ska kunna importera paket skrivna med Go 1 till projekt som byggs med Go 2, och vice versa. Det är något man fundera på hur man ska lösa, till exempel med verktygsstöd.

Fokus på skalbarnet och kompatibilitet mellan versioner, tillsammans med det ursprungliga målet med Go att skapa ett enkelt och litet språk, ger en bild av en kommande ny version av Go som inte bjuder på omvälvande nyheter. Det leder naturligtvis till debatt, eftersom en del Goutvecklare törstar efter ny funktionalitet av olika typer.

Det är framför allt en ny funktion som efterfrågas: Generics. Det handlar enkelt uttryckt om konstruktioner som ska göra det enklare att skapa metoder som kan användas på ett flexibelt sätt, oberoende av vilka datatyper som hanteras. Ett enkelt exempel är att slippa skriva två olika metoder för att returnera en textsträng, respektive ett heltal från en vektor (array).

Läs också: 5 fördelar och 5 nackdelar med Googles superspråk Go

Förespråkarna tycker att generics underlättar en del arbetsuppgifter i Go. Motståndarna, och där verkar onekligen Russ Cox ingå, har svårt att se nyttan. Så här skriver Cox i ett blogginlägg, översatt till svenska: ”Jag ser ingen tydlig bild av konkreta problem som Goanvändare behöver generics för att lösa”.