Containrar har varit hett i Linuxvärlden i flera år, men det var först med Windows Server 2016 som släpptes i oktober som de gjort sitt intåg på Windows. Microsofts passade på att tillhandahålla två olika sätt att köra containrar, direkt i Windows eller via virtualiseringslösningen Hyper-V, skriver IDG News. Mer om det senare.

Generellt kan man likna containrar vid en form av virtualisering, även om det finns stora skillnader jämfört med traditionell virtualisering. Med virtualisering kan flera instanser av olika operativsystem köras parallellt på samma dator, isolerade från varandra. De olika containrar som körs på en dator delar på en instans av ett operativsystem. Varje container kan dock ha egna inställningar, applikationer och även systemprogram.

Läs också: 5 skäl för utvecklare att älska containrar

Fördelen med containrar är att de är enklare att hantera. Det går snabbare att dra i gång en container än en virtuell maskin. Om inte säkerhetskraven stipulerar helt isolerade miljöer, vilket man kan få i en högre grad med virtualisering, så är containrar ett attraktivt val.

Med Windows Server erbjuder Microsoft även en mellanväg. Av de två typerna av containrar som erbjuds så är en Windows Server-container att betrakta som en vanlig container. En Hyper-V-container däremot körs i en egen virtuell maskin, med en egen instans av ett operativsystem. I övrigt fungerar de båda typerna av containrar på likvärdiga sätt och kan administreras med samma verktyg.

Vad finns det för anledning att blanda ihop containrar och virtuella maskiner med Hyper-V-containrar? Man kan tänka sig flera scenarier. För det första kanske man vill använda en viss containerstruktur för att utveckla och distribuera applikationer, men när man ska köra applikationerna kanske det ställs högre krav på säkerhet. Då passar det med egna virtuella maskiner för varje container.

En sådan strategi ger minimala konfigurationer när det passar, om flera containrar delar på ett operativsystem, och maximal säkerhet när det passar, om de körs på egna virtuella maskiner. Poängen är att containerstrukturen kan vara den samma i alla lägen.

Läs också: Glöm portabilitet i molnet – det kostar för mycket

För det andra kan det finnas behov av att köra en viss typ av container med olika varianter av operativsystem i olika lägen, till exempel Nano Server- och Server Core-varianterna av Windows Server. Även då passar Hyper-V-containrar.

Om du vill fördjupa dig i hur du kan använda containrar finns det en genomgång signerad Infoworld här. Omdömet om hanteringen är att det är ett nytt sätt att jobba för de flesta Windowsadministratörer. De Dockerbaserade kommandon som används skiljer sig från traditionella Windows- och Powershell-kommandon. Lägg till det att Microsofts dokumentation är svår att hänga med i.

Men i stort sett är upplevelsen av containrar i Windows Server positiv. En positiv iakttagelse är till exempel att hanteringen i stort sett fungerar likadant som på Linux.

Men det finns tveksamheter i implementationen också, till exempel att det inte går att administrera containrar i System Center. Man får anta att Microsoft åtgärdar den typen av brister med tiden och samma sak gäller dokumentationen. Med tanke att de lösningar som finns nu är Microsofts första försök med containrar så blir omdömet ändå positivt.