En stor fördel med Microsofts Dotnetplattform, och även med Javaplattformen, är att minneshanteringen är automatiserad. Det brukar kallas för ” garbage collection”. Det ger bättre säkerhet och färre programmeringsfel.

Fördelen med manuell minneshantering är att det i vissa lägen går att ordna bättre prestanda om en programmerare själv kan styra när minne ska frigöras. Nu försöker Microsoft kombinera de båda strategierna på Dotnet, vilket görs i ett forskningsprojekt som heter Snowflake. Målet är att ”kombinera det bästa från båda världarna”, skriver IDG News.

Det hela beskrivs i en forskningsrapport som släppts av Microsoft tillsammans med forskare från universiteten i Cambridge och Princeton. Tanken är att programmerare ska kunna välja mellan automatisk och manuell hantering av minne för objekt. Och det ska ske utan att säkerheten äventyras.

Enligt forskningsrapporten har man uppnått trefaldiga förbättringar av prestanda vid tung belastning. Det ska innebära fördubblade prestanda när en applikation körs. Den lösning som testats innehåller funktioner för att se till att det inte går att frigöra minne manuellt för objekt som fortfarande används.

Ett grundläggande skäl till att fila på sådana här lösningar är att prestandaförluster som fås med automatisk minneshantering förvärras när man kör analyser på stora datavolymer och även när data ska strömmas.