Sätten att köra applikationer blir bara fler för varje dag som går. En anledning till det är att det kommer nya tekniska plattformslösningar. Den senaste som slagit igenom rejält är containrar, främst med plattformen Docker.

En annan typ av lösning som står på randen av ett rejält genombrott är serverlösa applikationer, alltså att köra funktioner med kod var för sig på en molntjänst, till exempel Amazons Lambda eller Microsofts Azure Functions.

Nu försöker Microsoft muta in mark mellan å ena sidan renodlade och storskaliga containerlösningar, och å andra sidan serverlösa applikationer. Det gör man med molntjänsten Azure Container Instances (ACI), som släppts i en förhandsversion.

Tanken är att ACI ska passa för att köra i gång containrar snabbt vid behov, till exempel vid belastningstoppar. Till skillnad från med den mer storskaliga tjänsten Azure Container Service (ACS) så är tanken att det inte ska behövas någon orkestreringslösning för att hantera containrar. Om man ändå vill använda en sådan så finns det bara stöd för Kubernetes.

Kostnader för ACI debiteras per sekund, per virtuell processor och GB minne, vilket understryker flexibilitet. Det samma gäller att man inte ska behöva bry sig om att administrera virtuella maskiner.

Containerpaket (images) kan hämtas från Docker Hub och Azure Container Registry, men även från till exempel privata kataloger.

Det återstår att se om ACI uppfyller något stort behov på marknaden, eller om tjänsten krånglar till det. Det kommer att finnas åtskilliga alternativ användare på Microsofts molnplattform, till exempel ACI och ACS, samt även Azure Functions för serverlösa applikationer. Andra molnföretag, som Amazon, har också breda utbud med olika typer av tjänster.

Nu gäller det att lista ut vilken tjänst som passar bäst i varje sammanhang.