Det snackas allt mer om Mozillas programmeringsspråk Rust. Det lanserades 2010 som en tänkt ersättare för C och C++. De senare som i dag närmast är att betrakta som ”lågnivåspråk” har fortfarande en grundmurad popularitet.

Populariteten för C/C++ beror främst på att de erbjuder goda prestanda för färdiga program, på att världen kryllar av C- och C++-programmerare och på den stora mängd existerande kod som finns i drift som behöver underhållas och vidareutvecklas. Och så finns kanske den närmast religiösa vördnad som många programmerare visar inför de språk de valt med i bakgrunden.

Men det finns trots allt en del problem med C/C++, i alla fall i jämförelse med en del mer moderna språk. Det kan vara krångligt att skriva kod och det är lätt hänt att fel smyger sig in. Det är där ett språk som Rust kommer in i bilden. Ett exempel är att Rust bjuder på säkrare minneshantering.

Ett mått på framgångarna för Rust är hur det klarar sig på olika popularitetsindex för språk. Sådana rankningar ifrågasätts visserligen ofta, men de säger säkert också en del om intresset för olika språk. På PYPL-listan har Rust till exempel tagit sig upp på plats 21 och dess popularitet ökar.

C och C++ finns på sjunde, respektive sjätte plats och deras popularitet minskar. Även om de båda veteranspråken har klart större andelar så är trenden att Rust knappar in på försprånget.

För att Rust ska fortsätta öka i popularitet krävs säkerligen att ekosystemet kring språket växer. Och det finns tecken på att det blir så. Bland färska exempel på det märks bibliotek som är avsedda för användning i Pythonprogram. Python är populärt för beräkningar och maskininlärning, men då sköts ofta mycket av hanteringen med hjälp av C-bibliotek som anropas av Pythonkod.

Det är inte bara nya sådana bibliotek som kan skrivas med Rust i stället för C. Det kan också vara rimligt att byta ut existerande bibliotek. Det gör att en övergång från C till Rust kan ske gradvis, om så önskas.

Ett tecken på att det finns en efterfrågan på sådana lösningar är att det dyker upp nya lösningar för att förenkla användningen av Rustbibliotek i Python. IDG News tipsar om fyra sådana:

Nästa steg är att folk börjar skriva Rustbibliotek för Python med hjälp av de här lösningarna. Därefter kanske utvecklingen tar fart av bibliotek avsedda för användning i andra språk än Python och för andra tillämpningar än beräkningar.

Det återstår att se hur det går för Rust på längre sikt. Men det råder inga tvivel om att språket är här för att stanna.