Med början i maj var det ett stort rabalder om nästa version av den grundläggande Javaplattformen, Java SE 9. Nu är det dags för diskussioner om nästa version av servervarianten, Java EE 8.

Java EE (Enterprise Edition), som baseras på Java SE, är till exempel den Java-variant som förknippats med applikationsservrar. Även kring Java EE har det varit en del kontroverser, med farhågor om att Java-leverantören Oracle driver utvecklingen åt fel håll.

Läs ocksåIt-skandalen hos Transportstyrelsen snart i KU – detta har hänt

Men Oracle har berättat att man lyssnat på kritiken och styrt om riktningen för Java EE. Just nu pågår en omröstning om Java EE 8 inom Java Community Process (JCP), organisationen som formellt fattar beslut om nya Java-versioner. Omröstningen ska vara avslutad 21 augusti. Om omröstningen går bra så borde en skarp version av Java EE 8 kunna finnas klar innan året är slut.

Kortfattat är fokus för Java EE 8 att underlätta utveckling av molnapplikationer och användning av mikrotjänster, vilket är två designmål som hänger ihop. Stöd för html 5 och http 2 bidrar till det övergripande målet, liksom smartare hantering av dataformatet Json och delstandarden Jax-RS för att bygga Rest-baserade applikationer. Vad gäller Json märks lösningar för att enkelt koppla Java-objekt till Json-meddelanden.

Läs ocksåOracle vill kväsa SAP en gång för alla

Förutom ansträngningar inom Oracle och JCP märks även externa projekt som knyter an till Java EE. Ett exempel är Microprofile som drivs av Eclipse Foundation. Det är en lösning för att kunna arbeta med mikrotjänster på ett enkelt sätt. Det återstår att se vilken påverkan fristående initiativ som Microprofile får på den officiella Java EE-standarden.

En annan fråga för framtiden är hur Java SE och EE kommer att hänga ihop. Finns det en risk att Java SE 9-lösningar inte kommer att fungera så bra under Java EE 8? Det här är egentligen inga konstigheter, utan begränsningar av en typ som utvecklare är vana vid. Men det gäller att ha koll på dem.