Få it-områden är så aktuella i Sverige i dag som känsliga data. Därför kanske en lansering från Amazon av en ny molntjänst kan vara av intresse. Tjänsten som heter Macie använder maskininlärning för att automatiskt upptäcka, klassificera och skydda känsliga data.

I nuläget hanteras data som lagras på Amzons tjänst S3, men fler Amazontjänster ska kunna hanteras senare i år. Exempel på känsliga data som ges av Amazon är personuppgifter, kreditkortsinformation och information om immateriella rättigheter.

Macie bjuder på kontrollpaneler som visar åtkomst till data som upptäckts och om sådana data flyttas, och man kan få larm om olika händelser. Övervakningen är kontinuerlig, i syfte att upptäcka onormala händelser, liksom om det finns risk för otillbörlig åtkomst till data eller för dataläckage.

Läs ocksåHär är nästa stora datacenterprojekt – ska bygga vid kärnkraftverket

Det här ska innebära att även riskbeteenden som beror på misstag av godkända användare ska kunna upptäckas. Det ska vidare gå att ange automatiserad respons på olika händelser, som att kräva att nya lösenord anges eller att nollställa åtkomsträttigheter.

Macie är en av flera nya tjänster från Amazon. Bland andra märks Migration Hub som används för att övervaka migreringar av applikationer från kunders egna datacenter till Amazons molnplattform. En sådan tjänst torde vara väldigt användbar om den fungerar väl. Den bjuder även på en samling verktyg för att underlätta migreringar.

Glue är en tjänst för att utvinna, transformera och flytta data, vilket kallas ETL (extract, transform load) och är en vanlig aktivitet för att fylla datalager med data. Glue kräver inte någon administration av servrar eller andra resurser.