Med den senaste versionen av Docker Enterprise Edition (17.06) som släpptes i går det att köra noder med olika operativsystem i ett kluster. Enterprise Edition är betalversionen av containerplattformen Docker.

Det fungerar med operativsystemen Windows och Linux, samt med IBMs System Z. Och de olika noderna kan orkestreras tillsammans. För att det ska fungera krävs det att man bygger paket (images) för varje operativsystem för en applikation.

Bland andra nyheter i Docker märks nya api:er för att automatisera konfigurationen av kluster, samt förbättrad säkerhet. Containrar ska vara bättre isolerade från varandra, även fast de delar på samma underliggande operativsystem. Det ordnas med rollbaserad åtkomst till olika resurser, till exempel containrar, volymer och api:er.

Läs ocksåAtt få molnet att funka är den tveklöst största it-utmaningen

Dessutom finns det api:er för hantering av behörighet, vilket ska gör det enklare att automatisera den hanteringen.

Lägg till detta möjligheten att definiera regler för hur Dockerpaket ska flyttas runt, till exempel beroende på om de byggs utan fel och bedöms vara redo för produktion. Det går också att ange att förvaringsplatser (repositories) för produktion inte ska kunna ändras. Det innebär att de inte kan ändras eller tas bort av misstag.

Sammantaget är det flera nyheter på detaljnivå som gör Docker till en bättre plattform för avancerad drift av applikationer.