Nätverksgiganten Cisco försöker ligga i frontlinjen för mjukvarudefinierade nätverk (SDN, software defined networking). Det gör man med plattformen Application Centric Infrastructure (ACI).

Nu har Cisco berättat att man tänker göra det möjligt att även hantera resurser från de stora publika molnplattformarna från Amazon, Microsoft och Google i ACI. I praktiken ska det innebära att funktionalitet som enhetliga säkerhetsprofiler och enhetlig administration som inbegriper både privata nätverk och publika moln ”snart” blir tillgänglig.

Läs också: Ciscos säkra tillväxtmotor hackar

Det här är ett aggressivt drag vad gäller hybrida molnmiljöer. Det är ett område som de flesta stora it-leverantörer på företagsmarknaden är mycket intresserade av. Undantaget Amazon, förstås, som fokuserar på publika molntjänster.

Det handlar inte bara om att få in publika molnresurser under ACI-paraplyt. Cisco beskriver det som att den egna mjukvaran för att hantera lokala resurser ska integreras med mjukvara för att hantera publika molntjänster. På så vis ska man kunna orkestrera hybridmiljöer, alltså definiera lösningar för anpassning av it-resurser till de applikationer som ska köras. Det görs med en hög grad av automatisering.

Läs också: IBM och Cisco bildar gemensam jättestyrka mot cyberkriminalitet

I dagsläget kan kunderna administrera olika virtualiseringslösningar, ”rena” servrar och Linuxbaserade containrar i sina egna datacenter med ACI. Att släppa in publika molntjänster är ett logiskt nästa steg i utvecklingen av ACI.