Om du sysslat med systemutveckling så har du garanterat sett samma misstag begås, gång på gång. Och ibland är det erfarna utvecklare som begår dem.

Här listar Techworlds systersajt Infoworld 15 sådana misstag.

Misstag 1. Testa på viktiga saker. Testa aldrig kod på data eller i miljöer som är viktiga. Skapa alltid instanser eller miljöer speciellt avsedda för tester. Även om du är helt säker på att ”en liten test” är ofarlig och inte kan medföra någon skada.

Misstag 2. Avsluta Amazon-instanser. Att avsluta (terminate) en instans på Amazons molnplattform (AWS) innebär verkligen att avsluta. Allt försvinner. Amazon har byggt in skyddsmekanismer mot att begå sådana här misstag, men de kan fortfarande inträffa.

Misstag 3. Satsa på total dataintegritet. Många utvecklare låser tabeller i databaser, och använder andra metoder för att skydda data, så ofta de kan, för att få riktigt, riktigt bra dataintegritet. Det beror på dåliga scheman för databaser och dåliga datamodeller i allmänhet, och på dålig förståelse för data, samtidighet (concurrency) och risker.

Läs ocksåBaksidan av container-trenden – nya säkerhetsproblem

Misstag 4. Använda ett utvecklingsverktyg som ett byggverktyg. Många utvecklingsverktyg (IDE:er) har någon typ av funktionalitet för att bygga och distribuera applikationer. Det verkar bra till en början, men ju fler personer som jobbar i ett projekt, desto krångligare blir det. Det är svårt att veta varför ett bygge fungerar på en dator, men inte på en annan.

Man behöver ha byggen som fungerar med ett verktyg utanför utvecklingsverktyget och som kan göras till en del av en leveransprocess.

Misstag 5. Använda Make eller Shell-skript som byggverktyg. Om du inte skriver C- eller C++-kod så är nog inte verktyget Make något för dig. Make drar i gång en ny kompileringsprocess för varje fil, vilket inte passar så bra för många moderna språk. Det blir dessutom svårt att hantera beroenden i till exempel Javakod med Make. Det finns gott om exempel på hur man förkortat byggtider med åtskilliga timmar genom att byta ut Make mot något modernare verktyg.

Ett problem med att skriva shell-skript för att hantera byggen är man inte har någon kontroll över nya versioner av komponenter som byggen är beroende av.

Misstag 6. Kod i html och html i kod. Oberoende av om det är ASP, JSP, PHP, CGI eller någon annan kod så finns det nästan alltid ett sätt att stopp in den i html. Till exempel i stil med
out.println("<p>Det här är en riktigt dålig idé</p>");
Det var okej att göra så 1995.

Det finns gott om moderna varianter av det här som fortfarande används, inte minst med Javascript. Det finns alltid ett bättre sätt, till exempel att använda en händelsehanterare.

Misstag 7. Använda listor. Visst kan man använda sig av listor när man gör prototyper och inte vet hur data kommer att se ut. I stället för att använda till exempel ett träd så gör man en lista i en array och sorterar den själv. Det gäller att byta ut sådana lösningar så snabbt som möjligt.

Läs också: ”Tro inte att du äger dina smarta prylar – de kan när som helst tas ifrån dig”

Problemet med sådana här lösningar är att de ofta överlever tills applikationer tas i produktion. Vilket innebär konstanta lasttester av minnet, både på plattformen som en applikation körs på och i operativsystemet.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning