Devops, att smälta ihop drift och utveckling, vinner allt mer gehör. Många inser nyttan med att sammanfoga de båda aktiviteterna, så väl vad gäller team och processer, som verktygsstöd. Men många stöter också på patrull när de sätter i gång devopssatsningar. Både väntade och oväntade problem infinner sig på vägen.

Cecilia Borg som har den förpliktigande titeln CDO (Chief Devops Officer) på det svenska modeteknikföretaget Looklet vet hur man ska undvika fällorna. Hon jobbade med devopslösningar redan innan begreppet började användas på bred front 2008, bland annat med utvecklingen av Javaplattformen på Oracle, Bea Systems och Appeal Virtual Machines.

– Den vanligaste orsaken till misslyckade devopssatsningar är att man inte sammanför utveckling och produktion i hela organisationen, säger Cecilia Borg.

Läs också: Baksidan av container-trenden – nya säkerhetsproblem

Hon formulerar en lösning på problemet som är enkel att förstå, men som förstås kan vara svår att genomföra:

– Alla ska enkelt kunna bygga samma nya versioner av mjukvara som utvecklas.

Att skilja på olika yrkesgruppers möjligheter att bygga körbara versioner av mjukvara leder ofelbart till problem. Ett konkret exempel är att tester genomförs på versioner som är lite annorlunda än de som utvecklarna jobbar på. Även till synes små skillnader kan leda till stora problem när mjukvaran tas i produktion.

Ett annat problem som Cecilia Borg nämner är oönskade beroenden av olika slag, till exempel av teknisk art. Ett övergripande mål för devops är att kunna tillgodose kunders önskemål och lansera nya versioner av mjukvara snabbt. Det går inte snabbt om det finns beroenden i organisationen att ta hänsyn till, till exempel att en annan grupp ska bygga eller testa.

Teknik kan, i vanlig ordning, ställa till det på flera sätt.

– Man fastnar lätt i teknikdiskussioner, till exempel om vilka verktyg man ska välja, säger Cecilia Borg.

Ett sätt att undvika det är att formulera mål som inte beskriver tekniska val, utan vad man faktiskt vill åstadkomma med devops.

Läs också: 9 trender som styr utveckling i höst

– På Looklet har vi identifierat 14 delområden. Vi formulerade visioner och acceptabla nivåer för dem och undersökte nuläget. Sedan började vi jobba med de områden vi låg sämst till med.

Två exempel på sådana delområden är att garantera stabila byggen av mjukvara och att säkerställa kunskapsdelning.

En reflektion är att devops till stor del handlar om att hitta sätt att samarbeta och att ta gemensamt ansvar för den mjukvara som levereras. Och det finns inga rigida regler för hur man ska uppnå det.

– Man kan fortfarande dela upp jobbet som ska utföras, till exempel ha supportpersonal som hanterar larm i produktion, men alla måste kunna hitta och fixa felen, förklarar Cecilia Borg.