I modern design av webbsidor och applikationer förespråkas ofta ett platt utseende. Man undviker 3d-effekter och andra visuella element för att särskilja olika element. Ett exempel på ett sådant element är en upphöjd ram runt till exempel en knapp.

Ett enkelt exempel är hur knappar såg ut i gamla Windowsprogram, till exempel när Windows 95 härskade på jorden eller så sent som när Office 2007 lanserades.

Windows 7-dialog
Dialogruta från Windows 7 med 3d-effekter.

Men med Microsofts introduktion av Windows 8 år 2011, och det tillhörande nya användargränssnittet som omväxlande har kallats Metro och Modern, slipades de här särdragen bort.

Windows 8-dialog
Dialogruta från Windows 8:s Modern-gränssnitt, utan 3d-effekter.

När Apple och andra mobilaktörer hängde på blev det platta utseendet allt vanligare.

Enligt Nielsen Norman Group (NNG) i USA som ägnar sig åt forskning, utbildning och konsultuppdrag inom användbarhet är platt design (”flat design”) ett sätt skapa en digital upplevelse utan att försöka efterlikna den fysiska världen.

Läs ocksåKontrollbehov och maktanspråk – nu kommer backlashen för agilt

NNG har undersökt platt design och man kommer fram till att det inte är en helt lyckad strategi för användargränssnitt. I en undersökning som omfattar 71 användare som fick titta på olika webbsidor kommer man fram till att man i medeltal spenderar 22 procent mer tid på platta sidor.

Det här tros bero på användarna fixerade blicken vid 25 procent fler tillfällen på platta sidor.

Det är ganska enkelt att göra en lekmannaanalys av de här resultaten: Om det finns färre visuella ledtrådar för att skilja element i ett användargränssnitt åt, så blir användare tvungna att anstränga sig mer för att särskilja elementen, vilket tar längre tid.

Läs ocksåUdda språkkunskaper ger högst lön för utvecklare

Den mest intressanta frågan är förstås om sådana här rön kommer att leda till att de mer 3d-baserade användargränssnitten, med mer klart definierade element, kommer att få en renässans. Det återstår att se.