Webbservern Nginx från företaget med samma namn har blivit populär av flera orsaker. Förutom goda prestanda märks att den bjuder på kompletterande funktioner, som till exempel lastbalansering och cache.

Nu höjer företaget Nginx ambitionsnivån genom att presentera en hel plattform, av vilken den kommersiella versionen av webbserverprogrammet, Nginx Plus, är en del. Namnet på plattformen är det kanske fantasilösa, men tydliga, Nginx Application Platform.

Förutom webbservern märks en brandvägg och ett administrationsverktyg. Men allra mest spännande känns applikationsservern Nginx Unit. Jämfört med traditionella applikationsservrar, till exempel för Java, utmärker den sig bland annat med stor flexibilitet.

Läs också: 14 saker du bör veta om Linux på Windows

Redan nu finns det stöd för applikationer skrivna i språken Go, PHP och Python, och det jobbas på stöd för Java och Node.js. Och man kan inte bara köra applikationer skrivna för olika språk samtidigt på en instans av Unit, det går även att köra applikationer skrivna med olika versioner av ett språk.

Nginx

Den här flexibiliteten är inte av kuriosanatur, utan kan bidra till att lösa stora problem på företag som har en spretig flora av applikationer och som använder olika versioner av språk som skiljer sig mycket åt.

Andra fördelar som lyfts fram för Unit är uppgraderingar som inte kräver omstart och enkel konfiguration. Men den främsta poängen med Unit är kanske bra integration med andra Nginxprodukter, som webbservern, om man lyckats få till det.

Läs också: Hemligheten bakom Node

Vad gäller arkitektur beskrivs molnplattformar, virtuella maskiner, containrar och fysiska servrar som likvärdiga bottenplattor. Därifrån är steget till arkitekturmodeller som mikrotjänster inte särskilt långt.

Vad gäller modebegrepp för arkitektur är det, kanske av naturliga skäl, serverlösa applikationer som lyser mest med sin frånvaro. Man ska kanske se Nginx applikationsplattform, med Unit, som ett modernt alternativ till serverlös arkitektur.