Att Python är ett poppis programmeringsspråk och framför allt att dess popularitet ökar märks på många sätt. Vad gäller hårda siffror är det som vanligt svårt, men analyser som gjorts av den mycket populära utvecklarsajten Stack Overflow visar om inte annat att intresset för Python ökar.

Vad är det man har analyserat angående Python? Håll i er nu, det här kan bli lite komplicerat.

I ett blogginlägg beskriver dataanalytikern David Robinson hur intresset för Python har ökat stadigt sedan 2012. Faktiskt så till den milda grad att det har gått om alla andra språk som avhandlas på Stack Overflow.

Det finns två brasklappar med Robinsons analys. För det första rör den användare från höginkomstländer som USA, Storbritannien och Sverige. En anledning att särskilja dessa länder är att de skiljer sig åt från till exempel Indien, Kina, Ryssland och Brasilien.

Läs ocksåKom igång med heta språket – R du redo för R?

För det andra har man mätt antalet visningar av frågor på Stack Overflow som rör olika språk, alltså inte antalet frågor.

Ta undersökningen för vad den är. Den visar nog i alla fall att intresset för Python ökar, även om det finns en mängd alternativa förklaringar, som att Python skulle vara extra obegripligt och därför genererar fler visningar. Och så vidare.

Hur som helst toppar Python den färskaste perioden som mätts, tätt före Javascript och Java. C# kommer en bit efter och ytterligare efter finns först PHP och sedan C++. Python står för cirka 10,5 procent av alla visningar till höginkomstländer.

En intressant detalj vad gäller statistiken är att intresset för Java kontinuerligt ökar i början av vår- och höstterminer, för att sedan falla tillbaka, till exempel under sommaren. Det beror med största säkerhet på att Java är ett populärt språk för undervisning i programmering.

Läs också15 misstag som även erfarna utvecklare gör

Med undersökningen som bakgrund kan man fundera på varför intresset för Python ökar. Här är några förslag:

• Python upplevs ofta som enkelt av nybörjare, bland annat tack vare dess syntax.

• Python lämpar sig väl för matematiska och statistiska tillämpningar. En anledning är att det finns gott om kodbibliotek tillgängliga.

• Pythonkod är flyttbar mellan olika plattformar.

• Eftersom koden tolkas blir det snabba cykler för programmerare. Man behöver inte vänta på kompileringar. Tolkningen bidrar till att Python upplevs som interaktivt.

• Python täcker in flera paradigmer för programmering, till exempel imperativ och objektorienterad.

• Det är lätt att bygga ut Pythonprogram med kod skriven i andra språk, som C/C++, när det behövs.

• Python fungerar bra på Raspberry Pi.

• Man gillar Python på många stora företag, varav Google är det mest kända exemplet.

Det finns förstås nackdelar med Python också. Den det hörs om mest är dåliga prestanda för program skrivna med Python. Och så klagar en del på att indrag används flitigt för att beskriva struktur.