Sedan funderas det kring hacktid - arbetstid för friare experiment - och en lite mindre väntad fördel med att hålla presentationer.

Vi följer också upp diskussionen kring problemet med att utvecklare av öppna källkodsprojekt riskerar att bränna ut sig om projekten blir populära. En riktigt utförlig rapport vid namn Roads and bridges: the unseen labor behind our digital infrastructure diskuteras och rekommenderas för den som vill läsa mer. Fler tips mottages tacksamt!

Länkar: Brainfuck, lyssnarnas lösningar, Advent of code.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna prenumerera och recensera oss i iTunes!

Lyssna på fler avnitt av Kodsnack