Den sex första guiderna från Linux Foundation om öppen källkod har samlingsnamnet ”Running an Open Source Program Office”. De lanserades i måndags på konferensen Open Source Summit North America i Los Angeles.

Av namnet att döma kan man tro att det handlar om en begränsad del av jobbet med öppna projekt. Men innehållet känns fullmatat. Översatt till svenska lanseras följande guider:

  • Skapa ett öppet program. Det avser program i betydelsen ”stort projekt”, inte ”mjukvara”.
  • Administrationsverktyg för öppen källkod.
  • Mät framgång för ditt öppna program.
  • Rekrytera utvecklare.
  • Att engagera sig i öppna communities.
  • Att använda öppen kod.

I ett pressmeddelande säger Jim Zemlin, chef på The Linux Foundation, följande:

– Precis som projekt syftar till att skapa communities som håller dem vid liv så försöker företag förstå hur de kan jobba med och bidra till öppen källkod. De nya guiderna underlättar för företag att engagera sig, till nytta för en större intressegrupp.

Läs också: 6 oskrivna regler för alla öppen källkod-projekt

Tanken är att alltså att skapa en vinn-vinn-situation. Genom att göra det lättare för företag att jobba med öppen källkod ska öppen källkod bli bättre för alla.

The Linux Foundation planerar flera guider framöver. Man kan gissa att en del av dessa blir av mer teknisk karaktär än de första sex. De första sex guiderna är skrivna av medlemmar i Todo Group, en samarbetsorganisation för företag som jobbar med öppen källkod. Bland medlemsföretagen märks bland annat Microsoft, Google och Netflix.

En närmare titt på innehållet i den första guiden visar att den tar upp stora och breda frågor angående öppen källkod: ”Innovation med öppen källkod görs med en egen metod som inte följer traditionella affärsprocesser. En av de största skillnaderna är att öppen utveckling bygger på samarbete, medan traditionell mjukvaruutveckling och affärsverksamhet är proprietär och stängd. Den nödvändiga förändringen vad gäller filosofi när man närmar sig öppen källkod kommer inte lätt eller naturligt på många företag”

Och så fortsätter det: ”Därför kan det vara en stor fördel att skapa ett program för öppen källkod”.