Organisationen The Internet Society (ISOC) har genomfört en undersökning som bland annat innefattar två enkäter som besvarats av fler än 2 000 personer över hela världen och fler än 130 djupintervjuer med internetexperter och vanliga användare.

Läs också: Kopieringsskydd i html5 blir verklighet – trots massiva protester

ISOC som bland annat är moderorganisation till Internet Engineering Task Force (IETF) har sammanställt undersökningen i en rapport på 120 sidor. Den beskriver tillståndet för internet, dess historia och tankar om dess framtid.

Det finns inte minst 36 rekommendationer inom tio olika områden, som syftar till att säkra framtiden för internet.

Två av områdena rör säkerhet. Det ena beskrivs med rubriken ”Samarbeta om säkerhet”, översatt till svenska. Följande rekommendationer ges:

  • Säkerhet online måste göras enklare för användare. Företag och regeringar bör investera i användbara verktyg.
  • Företag och regeringar måste göra riskbedömningar som sträcker sig längre än att säkra infrastruktur. Principer om bland annat ansvar och mänskliga rättigheter måste beaktas.
  • Säkerhetsexperter måste samarbeta för att testa säkerhet för produkter och för att tillkännage sårbarheter. Kostnader för säkerhetsproblem måste tillföras dem som orsakar problemen, inte slutanvändarna.
  • Lagar och policy måste göra det möjligt för etiska hackare och folk som gör intrångstester att dela på information.

Den andra kategorin som rör säkerhet har rubriken ”Bygg starka, säkra och motståndskraftiga nätverk”. Det ska bland annat ordnas genom interoperabilitet som bygger på öppna standarder och genom att främja olika typer av lösningar i nätverk.

Man bör också vara förberedd på en stor ökning av antalet användare och anslutna enheter. Ett sätt att vara förberedd är att satsa på IPv6.

Råden som ges i rapporten kan tyckas väl allmängiltiga, men det är förstås inget fel med att försöka ge en samlad bild av hur man bör påverka utvecklingen av internet. Och den här typen av dokument kan inte minst fungera som underlag till politiker.

Läs också: Pirate Bay kidnappar besökarnas datorer för att gräva kryptopengar

Fast med tanke på det är det synd att rapporten är tämligen långrandig. Rekommendationerna kommer till exempel först på sidan 105. De skulle naturligtvis ha varit på sidan ett, sedan kunde man ha tagit alla bakgrundsbeskrivningar efter dem.

Men allra mest ska man nog se ISOC och den här rapporten som en motvikt till företag som tänker på att tjäna pengar till varje pris, utan att ta hänsyn till andra aspekter. Och sådana motvikter behövs förstås.