Lagom tills att många mobilutvecklare börjar få kläm på att bygga IOS- och Android-appar är det dags att revidera en del ”sanningar” vad gäller mobilutveckling. Enligt Infoworld handlar det speciellt om hur data ska hanteras.

Den grundläggande förändringsfaktorn är att det blir allt mer riskabelt att förlita sig på en ständig, snabb, internetanslutning för att hantera data i en app. Om det krånglar med anslutningen så blir användarupplevelsen lidande. Och då slutar användarna att använda en app.

Lösningen på dilemmat är dels att synkronisera data mellan server och klient, dels att göra det möjligt att använda en app utan att vara ansluten. Vilket, om man tänker efter, är två olika sätt att beskriva till stora delar samma sak.

Läs också: IOS-gurun Soroush Khanlou hyllar Swift och dissar Javascript

Hur som helst, här är sex kriterier att ha i minnet när man bygger mobilappar i dag:

Platt fall utan plattformar

Räcker det med IOS och Android eller bör man även täcka in plattformar för andra uppkopplade enheter? Är det troligt att appen kommer att ”spilla över” till skrivbordet? Lösningar för datahantering måste naturligtvis fungera på alla aktuella plattformar.

Säkra data – överallt

Om synkronisering och lagring av känsliga data på mobiler finns med i bilden så måste man se över säkerhet i alla tänkbara situationer, även när data överförs. Det gäller till exempel autentisering och olika typer av kryptering.


Flexibelt är (data)modellen

Beroende på kraven kanske man är tvungen att använda en gammal hederlig relationsdatabas. I annat fall erbjuda många nyare nosql-databaser mer flexibel användning.

Lös konflikter smidigt

Om datalagring är decentraliserad kommer det att inträffa att en viss uppgift ändras samtidigt på flera ställen. Då behövs en flexibel lösning för att hantera konflikter mellan motsägelsefulla data. Det bör finnas flera sätt att hantera datakonflikter, om nödvändigt också med en människa inblandad.

Läs också: 5 tips från Google för att bygga bättre mobilappar


Synka vid rätt tillfälle

Det bör gå att kontrollera hur synkning av data utförs, till exempel ange villkor och att filtrera vilka data som ska synkas. Det finns ett otal olika strategier för datasynkronisering, eller replikering som det ofta kallas, till exempel strömmande, att en enhet hämtar eller skickar, och så vidare. Och så finns det specialfall, som att inte synka när batteriet är på upphällningen för en enhet.

Offline på rätt sätt

Det finns ett antal arkitekturmodeller vad gäller lösningar som kombinerar anslutna och ej anslutna noder. Ett exempel är stjärnmodellen, med en server i mitten och till exempel smartmobiler längst ut. En annan är punkt-till-punkt, med likvärdiga noder. Det här hänger ihop med vilka strategier som är lämpliga för synkronisering av data och beslut om var data ska kunna hanteras.

Slutligen är det en avgörande fråga om man ska bygga till exempel synkroniseringslösningar själv eller köpa in dem.