Hyper-storage är en teknik utformat för att med intelligens i mjukvaran slå den starkaste hårdvaran just genom att den på ett betydligt smartare sätt hanterar och distribuerar data. Mjukvaran optimerar användandet av tillgängliga resurser istället för att lösa problemet med onödigt dyra hårdvarukomponenter. Att använda varje komponents fördelar så effektivt som möjligt, samtidigt som man undviker dess brister för att på så vis uppnå maximal effektivitet.

Hyper-Storage-tekniken löser inte enbart dagens lagringsproblem, utan även de lagringsutmaningar som kommer att finnas i framtiden om 10-20 år. Teknologins syfte är att hjälpa företag att stå redo inför kommande utmaningar och företag som inte förbereder sig ordentligt riskerar att försvinna. Men verksamheter som redan idag planerar för kommande års dataexplosion och behov av big data-analys kommer att vara redo att möta kundernas efterfrågan före konkurrenterna.

Läs också: Lagring, administration och säkerhet. Nu vill molnjättarna ta över hela datahallen.

Analys och funktion
Världen går snabbt mot dataanalys och maskininlärningskoncept inom alla typer av teknik. Minns de sökmotorer som användes flitigt för tio tjugo år sedan och var de som inte anpassade sig då är idag - borta, utkonkurrerade av nytänkare. Nu är det dags att även lagringsvärlden inser detta och anpassar sig till den nya tekniken.

Grunden för all lagringsmaskininlärning är att analysera alla typer av IO-mönster och förbättra dem över tid. Generellt brukar man säga att störst vinster fås av användning vid automatisering för saker som sker sällan och ofta.

Det här är en artikel från Expert Network

Det första man vill göra är att bädda in automatisering för att systemet på egen hand ska kunna lära sig IO-mönstren och avgöra detta själv. Detta medför att systemet blir bättre över tid, i motsats till gammal teknologi som saknar maskininlärning. Dessutom kan flera olika typer av arbetsbelastningar köras tillsammans på samma plattform.

Redundans och tillgänglighet
Konsekvenserna av otillgänglig data är enorma för företag och ska inte accepteras i moderna lagringsmiljöer. Därför är flera lager av redundans en annan central del inom hyper-storage, och skulle en eller flera hårdvarukomponenter fela så initieras en självläkningsprocess automatiskt för alla aktiva komponenter. Inom några minuter har systemet balanserat sig själv på alla aktiva komponenter. Därefter återgår det till fullt paritetsskydd. Denna process kräver inte att någon komponent byts ut, den är helt transparent och ska inte ha någon prestandapåverkan på systemet.

Läs också: Snabbare, mer kapacitet och billigare – men virtualiserad lagring kräver mycket jobb

Hantering och användarvänlighet
Devisen ”enkelheten segrar alltid” lever inom hyper-storage, man ska inte längre behöva ha en examen hos en tillverkare för att lägga upp en volym eller behöva trimma ett system för en specifik last. Moderna system såsom hyper-storage löser detta i mjukvaran.

Låt oss avslutningsvis tala kostnader. Det intressanta med hyper-storage-arkitekturen är att den är byggd för hög prestanda, tillgänglighet och kapacitet, men kan köras på hårdvara bestående av kostnadseffektiva standardkomponenter. Med andra ord blir det en billigare och bättre lösning, något som är lika viktigt för alla kunder.

Fakta

Befattning: Nordic Sales Director
Företag: Infinidat
Linkedin: Fredrik Arveskär
Twitter: @farveskar
E-post: farveskar@infinidat.com
Hemsida: www.infinidat.com
Expertområden: Lagring, datahantering
Bakgrund: Lång erfarenhet av it-branschen. Har etablerat ett antal teknikbolag i Norden, däribland SonicWall, Commvault och Infinidat.