Det är lätt att förstå lockelsen i att kunna bygga en applikation som fungerar på flera plattformar. Man sparar inte bara tid under nyutveckling av applikationer, utan kan också lägga ner mindre resurser på underhåll och uppdateringar.

Och, kanske framför allt, det blir enklare att rekrytera utvecklare om de inte måste ha specialkunskaper om olika plattformar, som Apples IOS, Android och Windows.

Ändå finns det många nischer för vilka det är specialanpassade lösningar som gäller fortfarande. Det kanske främsta exemplet på det i dag är utveckling av mobilappar, inte minst för Apples plattform IOS, alltså för Iphone och Ipad.

Skälen till det är många. De kan sammanfattas med att specialanpassade, så kallade ”native”, lösningar enligt många utvecklare krävs för att skapa bästa möjliga användarupplevelse. På ett tekniskt plan beror det främst på bättre möjligheter att utnyttja hårdvaran. I fallet IOS innebär det att använda språken Objective-C och Swift, med tillhörande ramverk.

Läs också: Apple förlorar tvist mot litet Solnaföretag – som får ha kvar sitt namn

Men lösningarna som fungerar på flera plattformar blir ständigt bättre. Även om de specialanpassade lösningarna också blir bättre, så kanske multiplattformvarianterna når över anständighetens gräns för många typer av tillämpningar.

Ett annat skäl till att se över alternativen för IOS-utveckling är att många ändå funderar på att byta från det äldre språket Objective-C, till det nyare Swift. I det läget kan det vara klokt att även titta på andra alternativ.

Vilka lösningar för flera plattformar är det frågan om? Främst de här:

Webbteknik, främst Javascript, med tillhörande ramverk som React Native.

Microsofts plattform Xamarin.

Apaches ramverk Cordova (tidigare Phonegap). Den här lösningen verkar dock tappa i intresse jämfört med de andra.

Vad tycker framstående svenska utvecklare om det här?

– Jag skulle inte kalla lösningar för flera plattformar en trend, men det är alltid en grupp utvecklare som lockas av sådana, säger Erik Hellman, utvecklare på Hellman Software med lång erfarenhet av mobilutveckling.

Han är ganska positiv till idén med multiplattformlösningar:

– Den enda lösning som fungerar bra är webbteknik. Om man ska börja bygga en app i dag och inte behöver någon speciell åtkomst till hårdvara så är det bäst att bygga en progressiv webbapp.

Det finns en stor grupp utvecklare som kan dra nytta av det, nämligen webbutvecklare.

Läs också: Inga självkörande bilar utan Nvidia – chipptillverkaren styr AI-världen

– Om man kommer från Javascripthållet är ramverket React Native intressant. Det fungerar som native när man kör en app, samtidigt som man får tillgång till speciallösningar på varje plattform. React Native uppmärksammas även av IOS-utvecklare, säger Johannes Edelstam, utvecklare på Confetti.

Hos Microsoft knyter man stora förhoppningar till plattformen Xamarin:

– Vi märker att en del konsultföretag är intresserade av Xamarin. Det passar bra för att ta fram nya appar. Det är intressant om man vill göra saker själv och slippa anställa utvecklare med kompetens om Objective-C och Swift, säger Tess Ferrandez, utvecklarevangelist på Microsoft.

Hon lyfter fram flera fördelar med Xamarin i nuläget:

– Xamarin ger prestanda som är jämförbara med speciallösningar och man får snabbt tillgång till nya api:er på IOS. Enda anledningen att använda till exempel Objective-C är att det är den enda lösningen man har kunskap om.

Men vad tycker IOS-utvecklare om multiplattformslösningar? Robin Spainhour som är utvecklingschef på konsultföretaget Bontouch får representera den gruppen:

– Det är absolut inte en trend som jag känner igen. Det är helt enkelt så att man kommer åt hårdvaran bättre med Objective-C och Swift. Det behövs eftersom det är en hård konkurrens om användarupplevelsen, säger Robin Spainhour.

Hans resonemang är att så kallade nativelösningar ger ”den absolut bästa upplevelsen på mobiler som kunderna betalat dyra pengar för”.

Men är det inte en fördel att kunna utveckla för flera plattformar på en gång?

– I dag handlar det om två plattformar. Så mycket mer arbete blir det inte, säger Robin Spainhour.

Läs också: Nya Iphone får svenska bolag att ladda för AR-boom

Finns det inga tillfällen när det fungerar med till exempel ramverk för flera plattformar (cross-platform)?

– Man kan använda sådana för att prova koncept, men bör inte släppa appar publikt.

De olika synpunkter som förs fram känns i hög utsträckning som de förväntade, beroende på vilka personer som står bakom dem. Det betyder inte att någon behöver ha fel, eftersom det inte finns ett enda rätt svar.

Man kan konstatera två saker vad gäller multiplattformslösningar. För det första lär plattformsanvändningen blir än mer diversifierad. För det andra lär inte de som tror på lösningar som fungerar på flera plattformar ge upp.

Men för stunden ser det ut som om Objective-C och Swift står starka i IOS-världen.