Det går bra för Microsofts i molnet, men Amazon är fortfarande större. Så kan man sammanfatta molnmarknaden i dag.

Hur förhåller sig Microsoft till Amazon?

– Amazon har absolut varit pionjärer, mest vad gäller infrastrukturtjänster. Men vi skiljer oss från Amazon på flera punkter, säger Jason Zander, chef för Microsofts molnplattform Azure, med titeln vice president, under ett besök i Sverige.

Läs också: Massiv tillväxt när molnjättarna glufsar i sig

Tycker du att det finns områden där Microsoft är bättre än Amazon i molnet?

– Ja, absolut, säger Jason Zander.

Här följer en uppräkning:

  • Jason Zander beskriver Microsoft som en fullserviceleverantör i molnet, med starka utbud av plattforms- och applikationstjänster, förutom infrastrukturtjänster. Amazon beskriver han mer som en leverantör av infrastrukturtjänster.
  • Azure Stack som kan beskrivas som en variant av den publika molnplattformen Azure, avsedd för installation i kundernas egna datacenter. Azure Stack är enligt Jason Zander nyckeln till hybridlösningar, alltså arkitekturer som innefattar både publika och privata molntjänster.
  • Microsoft har satsat hårt på att följa olika regelsamlingar och standarder, samt att få många certifieringar. Jason Zander beskriver det som att ”följa många regelsamlingar, i hög utsträckning för varje”.
  • Microsoft använder företagets långa erfarenhet av inbäddade lösningar till att få ett försprång på IoT-lösningar.
  • Enligt Jason Zander har Microsoft ett försprång på verksamhetskritiska lösningar. Han avfärdar konkurrenter som IBM och Oracle inom det området med att de ”inte har hyperskalbara moln”.
  • Han tycker vidare att Microsoft har en större global räckvidd, att man finns närvarande i hög utsträckning i flera länder.
  • Nyckeln till den globala närvaron är det stora antalet partner. Man räknar med fler än 640 000 officiella partner.

– Tack vare våra partner finns vi redan hos de flesta kunder.

Av de fördelar Jason Zander räknar upp finns det, åtminstone, en som är omstridd och det är Azure Stack. Åsikterna om den plattformen är inte positiva på alla håll.

– Azure Stack är i skarp drift nu och det finns ett stort intresse. Men det är egentligen den tredje generationen av den här typen av lösning.

Läs också: Nu ska Google gå på molnoffensiv i Sverige

Det han syftar på är med största säkerhet att mycket av kritiken i själva verket rör tidigare, mindre utvecklade, lösningar för lokala molninstallationer. Det man kan konstatera är att det kommer att visa sig hur det ligger till med kvaliteten för Azure Stack under det närmaste året.

Microsoft är en av de största förespråkarna för hybridlösningar. Av konkurrenterna har främst Amazon och Google varit sena med att hoppa på det tåget, även om man kan se tecken på attitydförändringar.

Men blir det inte krångligare arkitekturer med hybridlösningar, fler komponenter att hålla ordning på?

– Det beror på vilka typer av hybridlösningar det handlar om. Vårt fokus är att erbjuda samma modell i olika molnmiljöer, till exempel vad gäller utveckling av applikationer.

Jason Zander delar upp hybridlösningarna i tre huvudsakliga kategorier:

  • Hybridlösningar där det finns perfekt symmetri mellan en publik och en privat molnplattform. För sådana blir det inte svårare att jobba med arkitektur, än det är med traditionella miljöer.
  • Lösningar där man använder publika molntjänster för skalbarhet. När belastningen når en viss nivå tas sådana i anspråk för lösningar som normalt körs i privat regi. Inte heller här blir problemen stora. Den här kategorin överlappar med den föregående.
  • Lösningar där olika komponenter körs i olika miljöer. Det kan inbegripa komplexa villkor för när en viss uppgift körs i en viss miljö. Man kan tycka att komplexiteten ska öka för den här typen av lösningar, men Jason Zander hävdar att det inte är någon större skillnad jämfört med andra typer av lösningar som inbegriper olika komponenter.

Kontentan ska alltså vara att hybridlösningar inte är särskilt komplexa. Det får vara hur det vill med det, enbart faktumet att det för de flesta handlar om nya typer av arkitekturer borde innebära svårigheter i sig.

Men finns det inte lägen då det inte går att flytta lösningar mellan en privat installation av Azure Stack och det publika Azure?

– Vi räknar med att funktionaliteten ska bli jämbördig för de båda typerna. Det som inte kan flyttas är vissa lösningar som körs på Azure som inbegriper stora volymer.

Det råder inget tvivel om att Microsoft knyter väldigt stora förhoppningar till Azure Stack. Om man lyckas så är man kanske inte tillbaka till den dominerande position man haft med Windows, men kommer i alla fall att ha en fortsatt mycket stark ställning.