Google framhärdade länge i de publika molntjänsternas överlägsenhet, jämfört med att kunderna sköter drift själva. Nu har sökjätten ändrat inställning, åtminstone utåt sett. Cisco har haft rätt svårt att nu ut med sina mer generella erbjudanden för datacenter.

Så kan man beskriva ett nytt samarbete mellan Google och Cisco. På ett övergripande plan går det ut på att knyta ihop Googles molnplattform med Ciscos plattform Hyperflex för att bygga moderna (hyperkonvergerade) datacenter.

Mer specifikt handlar det om att göra containerplattformen Kubernetes sömlöst tillgänglig i hybridmiljöer som innefattar Googles molnplattform och Hyperflex. Det finns fler detaljer än så, men det är den viktigaste.

Läs också: Containrar och mikrotjänster kräver nytt säkerhetstänk – så gör du

Vad ska det vara bra för? Och vad är Kubernetes egentligen?

Kubernetes är en orkestreringsplattform för containrar, som oftast används tillsammans med containerplattformen Docker. Kort sagt, ett verktyg för att få containrar att funka i stora driftsmiljöer. Det görs genom att automatisera distribution (deployment), skalbarhet och administration av containrar.

Samarbetet mellan Cisco och Google är intressant på flera sätt, inte bara för att containerteknik blir allt mer populär. Kubernetes, som såg dagens ljus på Google men är ett öppet projekt, framstår allt mer som en standard för storskalig hantering av containrar. Google vill sprida användning än mer och Cisco vill få in en större fot på marknaden för hybridmoln.

Dessutom kommer Cisco att stå för den tekniska supporten för kundernas lösningar, vilket kan ge nya affärer. Den andra sidan av det myntet är att Google slipper sprida sina ansträngningar till ett område där man inte har någon närvaro att tala om i dag.

Läs också: Nu omfamnar storbankerna containerteknik

Och, sist men inte minst, för kundernas del har en sådan här lösning potential att underlätta inte bara byggandet av hybridmoln, utan även molnmigreringar.