Nästa år firar devops som begrepp tio år, skriver CIO. Det tycker man borde kunna innebära en viss mognad och det gör det också. Det är inte längre totalt nytt att sammanföra utveckling och drift i gemensamma processer, lösningar och team.

Men devops är fortfarande inte en företeelse som slagit igenom på bred front. Enligt analysföretaget Forrester Research har bara 13 procent av alla företag och organisationer infört devops. 50 procent håller på med pilottester eller med så kallade ”proof of concepts”. 27 procent planerar att införa devops under det närmaste året.

Läs också: Alla pratar om devops – men vad är det egentligen?

Det finns åtskilliga anledningar till att införandet av devops går långsamt. Ett exempel är att ansvaret för olika applikationer hör hemma hos olika delar på ett företag. Det har lett till silos som måste raseras för att lyckas med devops. Ett annat exempel är en stor spridning vad gäller applikationer som används, på alla möjliga sätt.

Här fem stora hinder mot att införa devops, och vägen runt dem:

1. Krav på förändring av kultur

För att lyckas med devops krävs det att alla inblandade tänker på nya sätt, vilket är svårt att få till med kort varsel. Om man förändrar väldigt mycket på kort tid så lär folk revoltera. Just attitydfrågor nämns ofta som det största hindret mot lyckade devopssatsningar.

För att hantera det här är det viktigt att adressera kulturförändringar redan från början i en omställning till devops. Det gäller inte bara för ”folket på golvet”, utan även för ledningen. Ett sätt i det senare fallet är att förklara att devops är en nödvändighet för digital transformation.

Det här problemet beror i grund och botten på att folk ofta vill jobba som de gjort tidigare, vilket de tycker har fungerat bra. För att lyckas med en attitydförändring är det viktigt att lyfta fram de fördelar nya sätt att jobba ger.

Läs också: 5 framgångsfaktorer styr när Volvo Cars gasar till devops

2. Svårt att ändra processer

För att lyckas med devops krävs både nya processer och nya sätt att kommunicera mellan olika team och mellan folk med olika ansvarsområden. Om man försöker genomföra alla sådana förändringar på en gång så är utsikterna att lyckas små.

Företag som lyckas har ofta börjat med att anamma devops i små projekt och då sett till att formulera nya processer, principer och arbetssätt. Sedan har man skalat upp det man har kommit fram till, till större projekt, i större delar av företaget.

Det är smart att införa nya lösningar för automatisering under utveckling av helt nya applikationer, så att man slipper att ändra på inkörda rutiner.

3. Svårt att hantera ökad auktoritet

En övergång till devops innebär att vissa personer får större auktoritet, vad gäller saker de kan göra. Det kan vara svårt att hantera, av olika orsaker. Ett exempel är att en person helt enkelt inte har den kunskap som krävs för att fatta vissa beslut. I värsta fall medför ändringar som en person gör för att lösa ett problem långt större grundläggande problem.

Det är viktigt att från början fundera på vilka saker som är okej att göra på egen hand för olika personer, på vilka kontroller som krävs och på vilka beslut som kräver godkännande från högre ort.

Läs också: Risk för kaos när företagen omfamnar devops

4. Svårt med testdata

För att lyckas med devops måste man automatisera tester. När det ska göras upptäcker många att det är brist på bra testdata, att testdata är av dålig kvalitet eller helt enkelt saknas.

Man måste inte bara hitta testdata i början av omställningen, utan även automatisera fortlöpande tillförsel av dem.

5. Oändliga verktygsval

Den som får ordning på attityder, processer, beslutsprocesser och testdata har ändå en stor utmaning kvar: Att välja rätt verktyg och tekniska plattformar.

Kraven är flera, till exempel att personalen måste känna sig bekväm med verktygen, att verktygen måste fungera ihop med varandra och i den existerande it-miljön, samt att det inte kan vara flera olika verktygen än vad man klarar av att hantera.

Man måste kort sagt ta sig an verktygsvalen på ett seriöst sätt.