Analysföretaget Evans Data Corporation gör en stor global utvecklarundersökning två gånger per år, vilket man gjort sedan 1998. Nu presenteras årets andra utgåva i form av en rapport på 224 sidor. Namnet är Global Development Survey 2017 Vol 2.

Undersökningen som gjorts på sex språk omfattar fler än 1 400 utvecklare från hela världen som får ventilera sina åsikter om de mest skilda ämnen. En intressant fråga gäller var det finns förbättringspotential i livscykeln för applikationer. Allt från design till drift, sammanlagt sju olika faser, tas upp.

Läs också: Hallå cio! Det är dags att omvandla ditt jobb igen!

Respondenterna har fått ange vilket av sex olika förbättringsområden som det finns mest behov av för varje fas: verktyg, finansiering, processer och ledning, bemanning, utbildning, samt dataanalys. Kan du gissa inom vilket område utvecklare tycker att det överlägset största förbättringsbehovet finns?

Ja, just det: processer och ledning.

Det är bara för fasen test och avlusning som dataanalys får en något större andel än processer och ledning. Allra störst andel anser att processer och ledning behöver förbättras för distribution och drift (deployment, devops). Den andelen är 32 procent.

Hur ska man tolka det här? Kanske med att utvecklarna skyller ifrån sig på chefer och på dem som bestämmer hur arbetet ska bedrivas när det går illa?

En annan tolkning är förstås att det verkligen brister mest vad gäller processer och ledning för systemutveckling. Välj själv. Men andelarna skulle garanterat bli annorlunda om man frågade cheferna om förbättringsbehov.

Läs ocksåWindows 10 fasar ut datorer med äldre hårdvara

Man kan också konstatera att förbättringsalternativet ”min egen kompetens” inte fanns tillgängligt i undersökningen. Det kanske ryms inom ”övriga”, som fick mellan en och 1,7 procent för de olika faserna?

En annan intressant fråga i undersökningen är hur ofta man uppdaterar applikationer i drift. Svaren pekar på att arbetssätt som kontinuerliga leveranser och devops har fått genomslag:

  • Dagligen: 14 procent.
  • Varje vecka: 39 procent.
  • Varje månad: 28 procent.
  • Varje kvartal: 13 procent.
  • Varje år: 7 procent.

Det här betyder att 53 procent av utvecklarna i undersökningen uppdaterar applikationer i produktion minst en gång per vecka. 81 procent uppdaterar minst en gång per månad.