Den tekniska utvecklingen inte bara ökar i hastighet, alltså fler förändringar under en given tidsperiod, utan även i bredd, alltså fler typer av förändringar. Det här känner inte minst systemutvecklare av.

Att förändringstakten ökar leder till inställningen att det blir svårt att hänga med. En följd av det är att man som utvecklare är ute ur leken om man är borta från yrket några år. En annan att det är svårt att hävda sig som äldre utvecklare, eftersom man tyngs ner av ett bagage av föråldrad kunskap.

Fel, fel, fel.

Det tycker i alla fall svenska utvecklare som har varit med ett tag.

Alla håller med om att förändringstakten ökar, men de drar inte lika negativa slutsatser av det, som de ovan. Grundtesen är att eftersom det finns så många nya teknikområden för utvecklare så är sannolikheten stor att alla som ger sig på ett nytt område är lika mycket nybörjare.

– Om man tror att man är fullärd har man fastnat i gammal kunskap. Om man baserar beslut om aktuella problem på gammal kunskap går det inte bra, sammanfattar Christian Landgren, vd på konsultföretaget Iteam, med 33 år i utvecklaryrket.

Christian Landgren
Christian Landgren, vd, Iteam.

Kontentan är att det handlar om ett ständigt lärande för utvecklare.

– Det handlar om inställningen till sin egen okunskap. Man bör se sig själv som en nybörjare hela tiden. Samtidigt kan en del gammal kunskap som inte så många har i dag vara otroligt värdefull, säger Christian Landgren.

Läs också: 5 hinder mot att införa devops

Cecilia Borg som är devopschef på det svenska modeteknikföretaget Looklet har en gedigen bakgrund som utvecklare, bland annat av Javaplattformen, på Oracle, Bea Systems och Appeal Virtual Machines.

– Nu är det mer än tio år sedan jag kodade på allvar. Det är fortfarande kul att göra prototyper och kolla in ny teknik, men jag känner att jag skulle behöva lära mig väldigt många saker för att bli produktiv som utvecklare igen, säger Cecilia Borg.

Cecilia Borg
Foto: Kristina SahlénCecilia Borg, devopschef, Looklet.

Men det finns ändå anledning för Cecilia Borg att hålla sig á jour:

– Genom att kolla bloggar, meetups och andra källor så hittar jag teknikidéer att utvärdera. Om vi sedan ska använda någon ny teknik så får utvecklare ta hand om det.

En slutsats man kan dra är att det går att få grepp om ny teknik även om man inte jobbar heltid som utvecklare. Men för att bygga produktionsmässiga lösningar krävs det fullt engagemang. Det har blivit svårare att hoppa in tillfälligt, även om man har gedigen grundkunskap, eftersom plattformar, arkitekturer och arbetssätt ständigt förändras.

Lovisa Johansson som i dag är marknadschef på molnföretaget 84codes tog examen 2010 och har jobbat som utvecklare det mesta av tiden sedan dess. Även hon upplever att förändringstakten ökat under den tiden hon har varit yrkesverksam.

– Det gäller kanske framför allt Javascriptramverk, det kommer nya hela tiden. Frågan är om det alltid är bättre med nya ramverk. Många abstraherar för mycket, så när något går fel är det väldigt svårt att felsöka, säger Lovisa Johansson.

Lovisa Johansson
Foto: Lars DanielssonLovisa Johansson, marknadschef, 84codes har en bakgrund som utvecklare.

Hon påpekar att det är naturligt att det kommer fler ramverk när det finns fler utvecklare och mer pengar i omlopp. Synpunkten ”man behöver inte använda det senaste bara för att” sammanfattar en pragmatisk inställning till tekniska förändringar.

Även om Lovisa Johansson upplever att tekniska förändringar kommer i snabb takt understryker hon att ”grunderna alltid är de samma”. Man bör alltså inte slänga bort gammal kunskap för att göra plats för ny. I alla fall inte all gammal kunskap.

Läs också: Det nya superspråket finns snart överallt

Att förändringstakten för tekniklösningar är något som engagerar märks när Techworld ringer runt till svenska utvecklare:

Fredrik Normén
Fredrik Normén, konsult, Squeed.

– Jag hade precis den här diskussionen med en kund nyligen. Det finns så många exempel på förändringar, till exempel att hantera flera processorkärnor, säger Fredrik Normén som är konsult på Squeed och har varit yrkesverksam som utvecklare sedan sekelskiftet.

Han ger ett konkret råd för att avdramatisera konsekvenserna av teknikförändringar.

– Det viktiga är att ha kunskapen i ett team. Alla i teamet behöver inte kunna allt, förklarar Fredrik Normén.