Att många av dagens mobilappar har svällt i storlek rejält påverkar inte bara mobilanvändare. Det blir jobbigt även för utvecklarna som bygger dem. Själva processen att ”bygga” nya versioner av apparna blir inte bara komplex, utan även tidsödande.

Med ”bygga” avses helt enkelt alla de steg som krävs för att skapa en körbar applikation, till exempel att kompilera källkod till ett format som kan köras på en klientenhet som en smartmobil.

Att det tar tid att bygga appar beror inte bara på storleken på apparna, utan är även en följd av att ju större en app är, desto fler delar innehåller den i regel. Och delarna tenderar att vara beroende av varandra, vilket krånglar till byggprocessen.

Läs också: Det nya superspråket finns snart överallt

Bilden kompliceras än mer av den rådande trenden att dela upp applikationer i flera mindre delar, så kallade mikrotjänster. Arkitekter som inte håller tungan rätt i mun riskerar att skapa ett stort antal mikrotjänster, med komplexa beroenden mellan varandra. Resultatet blir, bland annat, ännu mer komplexa och tidskrävande byggprocesser.

Det här påverkar inte bara mobilutvecklare, men utvecklingen är tydlig för dem. Ett exempel är Androidutvecklare som skriver Javakod.

Ett företag som känner av det här mer än de flesta är Facebook. Att företagets Androidapp kan lägga beslag på över 400 MB utrymme på en användares mobil är, om inte ett direkt mått, i alla fall en indikation på att den är stor. Riktigt stor.

Den här situationen har man känt av länge på Facebook och försökt åtgärda med ett eget byggverktyg för Java som heter Buck. Och nu har man tänkt ett varv till för att effektivisera byggen än mer.

Kontentan är att det går att göra flera saker parallellt när man kompilerar stora Javaapplikationer, än man tidigare trott. Även om det finns beroenden mellan delar av en applikation kan ett smart byggverktyg börja kompilera de olika delarna utan att ha fått klarhet i alla beroenden, eller ”regler” som de kallas.

Läs också: Utvecklarna efterlyser bättre chefer och processer

Följden blir snabbare byggen, vilket får en konkret påverkan på utvecklares arbete, och därigenom på hela processen för att leverera mjukvara snabbt.

Det är förstås inte alla utvecklare som bygger mobilappar av Facebookklientens diginitet. Men de allra flesta utvecklare skulle nog vilka jobba snabbare, oberoende av vilka applikationer de bygger. Och då verkar en framkomlig vara väg att utnyttja parallellitet på ett smartare sätt, som Facebook försöker göra.

Så räkna med fortsatt utveckling av byggverktyg. Och räkna med att ny sådan funktionalitet kommer att byggas in i större verktygskedjor för devops och kontinuerliga leveranser av mjukvara.