Även de mest inbitna Dotnetutvecklarna har nog funderat över hur alla varianter av Microsofts plattform hänger ihop. Den främsta frågan är hur den relativt nya multi­plattforms­lösningen Net Core förhåller sig till det etablerade, och Windows­centrerade, Net Framework.

De senaste dagarna har bilden klarnat något. Det verkar definitivt som om Net Core kommer att bereda vägen framåt. Det tyder på att Microsoft släpper fixeringen vid Windows ännu mer, eftersom Net Core finns även för Linux och Mac OS.

Problemet så här långt har varit att Net Core bara varit en delmängd av det fullödiga Net Framework. Det har dels inneburit att det ofta blivit ogörligt att flytta befintliga applikationer till Net Core, dels att det saknats funktionalitet i Net Core för nyutveckling, jämfört med Net Framework.

Läs också: Microsoft greppar taktpinnen för serverlösa appar

Men med lanseringen av Windows Compatibility Pack for Net Core blir det bättre samstämmighet mellan Net Framework och Net Core. Microsoft beskriver det som att det ger tillgång till ”ytterligare 20 000 api:er” i Net Core. Frågan är hur man räknar api:er, men det borde definitivt handla om mycket funktionalitet.

Men allt är, förstås, inte perfekt. Ungefär hälften av de nya api:erna som blir tillgängliga i Net Core blir bara tillgängliga på Windows. Det finns ett verktyg för att kontrollera på vilka plattformar api:er finns tillgängliga.

Microsoft framhäver att gamla hederliga Net Framework fortfarande passar bäst för dem som bygger skrivbordsapplikationer för Windows. Net Core är främst avsett för ”skalbara webbapplikationer”.

Och det gäller att hålla tungan rätt i mun om man ska migrera en webbapplikation till Net Core. Om vi tar en applikation byggd på Asp Net MVC som exempel så handlar det om flera steg. Först en flytt till Asp Net Core på Windows, med Net Framework i botten. Sedan byta ut Net Framework till Net Core, fortfarande på Windows. Sedan en flytt till exempelvis Linux på molnplattformen Azure.

Läs ocksåUber tänker köpa 24 000 självkörande bilar av Volvo

Man undrar hur många som kommer att genomföra ett sådant projekt. Det verkar onekligen som om Microsofts nya alternativ passar bäst för nyutveckling.